Burgers

Wil jij een besluit nemen wat gedragen wordt door de gemeenschap? Wil jij weten waar jouw doelgroep behoefte aan heeft? Of heb je een heel ander vraagstuk voor de inwoners…

Lees meer

Ondernemers

Heb jij een vraagstuk voor de ondernemers in jouw omgeving? Wil je weten of jouw product in de markt ligt? Ben je benieuwd naar de raad van jouw klanten? Of…

Lees meer

Politici

Wil jij weten hoe alle raadsleden denken over een actueel thema? Stel jij liever de raadpleging aan alle burgemeesters voor een besluit wordt genomen? → Maak dan gebruik van onze…

Lees meer

Hoe zet je een burgerpanel op? Tien stappen om te komen tot een burgerpanel

Het hebben van een burgerpanel is nog nooit zo actueel voor gemeenten geweest Hoe weet je als gemeente als je op de goede weg bent? Als je de juiste dingen doet? En of er draagvlak is voor het uitvoeren van het coalitieakkoord? Op onderbuikgevoel kun je veel sturen. Alleen wat doe je, als het onderbuikgevoel… Lees meer →

Overzicht van alle Nederlandse politieke partijen met aantal leden: 2015, 2016 en 2017.

politieke partijen

Een politieke partij is een organisatie die bepaalde (politieke) standpunten inneemt en volksvertegenwoordigers (politici) heeft in de landelijke politiek (parlement: Eerste Kamer en Tweede Kamer), de Provinciale Staten (provincie) of de gemeenteraad (gemeente). De politici vertegenwoordigen namens hun politieke partij de kiezers, die op hun gestemd hebben bij de verkiezingen. Elke politieke partij heeft een partijvoorzitter.… Lees meer →

Hoe zet je als gemeente burgerparticipatie op aan de hand van een (TIP-)burgerpanel?

Wat is een burgerpanel? In een burgerpanel zit een dwarsdoorsnede van de lokale bevolking, die op een regelmatige basis bereid zijn deel te nemen aan onderzoek. De besproken onderwerpen variëren, maar over het algemeen draaien deze rond lokale kwesties en gemeentelijke diensten. Burgers worden actief gevraagd om te participeren. Voordeel burgerpanel: niet praten OVER maar MET de… Lees meer →

De top 17 grootste Facebook-pagina’s van politieke partijen in Nederland

Ongeveer een jaar geleden is een ranking gemaakt van het aantal likes per politieke pagina. In de Facebookranking 2016 politieke partijen wordt aangegeven, dat Facebook een kans voor politieke partijen is: sommige politieke partijen hebben meer likes dan politieke leden. De kans is gegrepen Net voor de verkiezingen zien we een enorme groei aan verkeer… Lees meer →

Top