Burgers

Wil jij een besluit nemen wat gedragen wordt door de gemeenschap? Wil jij weten waar jouw doelgroep behoefte aan heeft? Of heb je een heel ander vraagstuk voor de inwoners…

Lees meer

Ondernemers

Heb jij een vraagstuk voor de ondernemers in jouw omgeving? Wil je weten of jouw product in de markt ligt? Ben je benieuwd naar de raad van jouw klanten? Of…

Lees meer

Politici

Wil jij weten hoe alle raadsleden denken over een actueel thema? Stel jij liever de raadpleging aan alle burgemeesters voor een besluit wordt genomen? → Maak dan gebruik van onze…

Lees meer

Onderzoek: Hoe denkt de raad over burgerparticipatie?

Driehoek van democratie

Burgerparticipatie Burgerparticipatie is een hot item. In ons grootschalige onderzoek onder alle lokale politici en volksvertegenwoordigers in Nederland hebben wij raadsleden gevraagd hoe zij denken over dit onderwerp en welke activiteiten zij ondernemen om de participatie van burgers te vergroten. Inspraakavonden 91% van de raadsleden geeft aan gebruik te maken van inspraakavonden als activiteit om… Lees meer →

Burgerparticipatie is zo sterk als de zwakste schakel

Logo Toponderzoek

Burgerparticipatie Raadsleden krijgen weleens de verdenking van burgers dat de gemeente niet handelt in het belang van de burgers. Het is niet duidelijk wat ze doen en hierdoor ontstaan discussies. Meestal wordt een gebrek aan communicatie als boosdoener aangewezen. Maar ligt het daadwerkelijk aan de communicatie of ligt het aan de manier van denken? Wie… Lees meer →

Drie redenen waarom het onverstandig is om als gemeente zelfstandig een burgerpanel op te zetten. Creëer een TIP-burgerpanel.

betrokken burgers - overheid kan ze niet dwingen

Betrokken burgers zijn niet te koop. Elke gemeentebestuurder zoekt betrokken burgers. Betrokken burgers die willen meepraten en meedenken over het gemeentebeleid. Burgers die samen met de gemeente beleid willen uitstippelen én uitvoeren. De hamvraag is, waar vind ik betrokken betrokken? Deelnemers voor een themabijeenkomst? Hoe krijg ik meer burgers betrokken bij de gemeentepolitiek? En hoe kan ik… Lees meer →

Top