Precedentenwerking
Onlangs werd er in een gesprek geopperd om alle ambtenaren een sticker te geven. Een sticker (het liefst zichtbaar ‘geplakt’ op het hoofd) zodat iedereen buiten het gemeentehuis (ook) kan zien of een persoon werkzaam is voor de overheid.

Het voordeel hiervan is, is dat de ambtenaar dezelfde services c.q. diensten krijgt als zij bij de overheid verstrekt. Precedentenwerking pur sang.

Het is te kort door de bocht om te vermelden dat deze persoon met sticker na werktijd (5 uur) niets meer hoeft te vragen aan anderen, dus we werken een en ander uit in een voorbeeld.


‘Even bellen van tevoren’
Als een ambtenaar bij de supermarkt iets wil kopen, is het verstandig dat hij eerst even contact opneemt met de klantenbalie van de supermarkt. Maak een afspraak en bezie of de gewenste persoon aanwezig is.

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de ingang van de supermarkt. Wacht op het groene licht (laat zichtbaar uw ID zien) en pak dan een supermarktwagen. Kijk van tevoren (op internet) wat de loopprocedure is. Het kan niet zo zijn, dat u uw eigen pad loopt. Dat werkt o.i. precedentenwerking in de hand.


Doorverwijzing
Ook kan het niet zo zijn dat als u op de groenteafdeling staat, u aan de AGF-medewerker vraagt waar het vlees ligt. Daar gaat deze persoon niet over. Dat kunt u niet van hem/haar verwachten. Als we daar aan gaan beginnen..


Besluitvorming
Nadat u de gewenste producten heeft gekozen, meldt u deze bij de Caissière. Geef daar aan waarom u deze producten heeft gekozen en lever uw wijze van redenatie, schriftelijk in drievoud, in. Geef daarbij aan uit welk budget deze producten wordt betaald en welke (sub)doelen u denkt te realiseren.

Meteen, de eerstvolgende dinsdag wordt uw keuze behandeld in het B&W-overleg (Boterhammen&Waren-overleg). Over drie weken weet u dan of u de producten kunt meenemen. Wees dus op tijd.


Ironie
Bovenstaande druipt van de ironie. Toch helpt deze gedachtegang om de overheid nog marktvriendelijker te maken.

Geen fratsen..

I love Ambtenaren