Waldorf & Statler
Wie kent ze niet. Deze twee Muppets geven van een afstandje kritiek op hetgeen er op het podium gebeurd. Na elke opmerking volgt een bulderend gelach.
Ze laten geen kans onbenut om hun kritiek te uiten op de acties van de andere Muppets. De Muppets worden vaak gek van hen, waardoor ze zich anders gaan gedragen.

Democratie
In een democratisch stelsel gebeurt iets soortgelijk. Waldorf, Statler en andere stemgerechtigden brengen een stem uit op personen (politici) die op het podium mogen optreden. Dit optreden duurt maximaal vier jaar. Daarna volgt een nieuwe stemronde.

Vanuit het balkon wordt vervolgens, door de burger, alles nauwlettend in de gaten gehouden.

En wat doet u eigenlijk voor het land?
Er gaan meningen op om de (passieve) democratie om te zetten in een doe-democratie. Simpelweg betekent dit een actieve bewonersinzet. De Civil Society ziet het levenslicht: ‘de burger maakt vrijwillig deel uit van de burgermaatschappij – met maatschappelijk zelfbestuur’.

Kernwoord vormt hierbij de vrijwilligheid.

Des te vaker de civil society geopperd wordt, des te lastiger de implicatie wordt. Mensen handelen anders, als zaken verplicht worden gesteld.

U doet het OF u doet het niet. Indien u niet mee doet, dan stellen we het wel op prijs als u een beetje rustig aan doet op het balkon. Bestudeer vervolgens de goede voorbeelden.

Kermit: I hate to be rude, but we’re trying to do a movie here.

Kritiek