De kracht van Ja
Ja. Het blijft een magisch woord. Meestal duidt dit woord op een positief antwoord.

Ja. Het is het meest makkelijke woord om richting de andere partij uit te stralen dat u er zin in heeft. In die context kan ‘Ja’ gezien worden als een gebaar.

Helaas gaat het woordje ‘ja’ meestal gepaard met het woord ‘maar’.


‘Ja, maar’
Om te voorkomen dat we tekstueel gaan muggenziften, wil ik alleen aangeven dat ‘ja, maar’ gelijk staat aan ‘nee’.

Eigenlijk zou ‘ja, maar’ verboden moeten worden. Gebruik liever: Ja, en.
Sterker nog. Gebruik de woordencombinatie ‘ja, en’ continu en u heeft een flow te pakken. Het leven wordt ineens een stuk aangenamer.

De overheid zou een ‘ja, en-houding’ moeten aannemen
‘Je bent ergens voor, totdat het tegendeel bewezen is’. Dat zou het uitgangspunt van de overheid moeten zijn (ja, en).
Door de regelgeving c.q. bureaucreatie wordt er andersom gedacht. U kunt alleen een vergunning krijgen als… (ja, maar)

Welke gedachte zou de klant het meeste waarderen? Bij welke gedachte krijgt u een warm gevoel?

Houdt in het achterhoofd dat elke klant die bij de overheid binnenkomt een ‘ja-houding’ heeft. Hij of zij wil wat.

Houding is leidend voor beeldvorming overheid
De overheid is een merk. Een bekend merk. Net zoals Coca & Cola dient de overheid het merk positief te laden. Dit kan door een positieve houding richting de klanten. Uiteraard doet de overheid dit elke dag en wordt dit continu gemeten door een burgerpanel, maar(!) het gaat nu net om die stap extra.

Ben -als grondhouding-  vóór alle (vergunning)aanvragen die bij het gemeentehuis binnenkomen. Communiceer dit richting de aanvrager: ‘ja, en heeft u nog meer wensen?’ Het is de wereld op z’n kop. Het interessante is dat het product van de overheid niet verandert (u controleert nog steeds de aanvraag op de procedures). Het interessante is dat de beleving van de klant positiever wordt.

‘Ja, en’ geeft rust
U bent voorstander, totdat het tegendeel bewezen is. Dit geeft rust aan beide kanten. U omarmt mensen, die iets willen bij de overheid. Een accountmanager van Coca & Cola zou niets anders doen. Juist de klanten maken het product.

Enjoy.

ja, en