Overheid melden

Melden is correct
Elke eerste maandag van de maand gaat er een sirene af in uw gemeente. Officieel om alle apparatuur te testen. Met de sirene neemt de overheid haar verantwoordelijkheid.

Over·heid (de; v; meervoud: overheden)
“personen, lichamen aan wie het gezag is toevertrouwd, m.n. door de wet”

Er ontstaan verschillende varianten op het Sirene-verhaal. Wat zou u er van vinden als we hetzelfde deden bij alle inbraakbeveiligingsalarmen of autoalarmen.  Laat ze elke eerste maandag van de maand maar eens allemaal rammelen..

Meldpunt 2.0
Onder andere de PVV is koning in de Sirene-varianten. Een van de voorlopers was het meldpunt voor Polenoverlast, gevolgd door het meldpunt voor hoofddoekjes. Verschillende belangenverenigingen volgden. Alle onderwerpen, die eerst op het Malieveld in Den Haag werden besproken, worden nu omgetoverd in meldpunten. Melden is in.

Melden is niet voldoende
Helaas is melden niet voldoende. Als er daadwerkelijk een ramp gebeurd in uw gemeente kan het alsnog negatieve gevolgen hebben voor u, ondanks dat de sirenes wellicht goed werkten. Gelukkig heeft de politiek hier iets op gevonden.

Motie
Een motie is een formeel middel om een extra agendapunt (lees: meldpunt) op de vergadering te krijgen. Een motie bestaat meestal uit de volgende format:

Constaterende dat:

Overwegende dat:

Draagt <de overheid> op:

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekend door:

Naam/Namen

Partij(en)

Wat meestal in een motie ontbreekt is het gewenste resultaat of effect. Melden is niet voldoende; het gaat net om die stap extra. Wat moet er gerealiseerd zijn in periode X?

Melden is ‘politiek bedrijven’
In Gotham-city hebben ze ook een meldpunt. Dat meldpunt wordt alleen gebruikt als ze er zelf niet uitkomen en de stad in brand staat. Batman, waar ben je?

Uit onderzoek blijkt dat een negatieve melding 4x sterker bij mensen over komt dan een positieve melding. Dat kan verklaren waarom een meldpunt over ‘I love ambtenaren‘  minder impact heeft dan het Polenmeldpunt.
Bovenstaande betekent ook dat als u iets negatiefs over iemand hebt verteld, u 4x iets positiefs moet zeggen alvorens de balans is hersteld. Melden is politiek..

 


De overheid leeft. Ben jij het kloppend hart?