VanOverheid - Werk in uitvoeringaf vrijdag 5 juli tot en maandag 2 september 2013 hebben alle Tweede Kamerleden, Eerste Kamerleden en Ministers / staatssecretarissen reces. Net zoals een leerling recht heeft op de zomervakantie, heeft een politicus recht op vakantie.
In deze twee maanden heeft de politicus de tijd om zich voor te bereiden voor het nieuw politiek seizoen.

Punt
Hamvraag blijft of het reces niet beter verspreid kan worden. Geheel politiek Nederland (inclusief provinciaal en gemeentelijk Nederland) heeft namelijk tegelijkertijd vakantie, waardoor in deze periode nauwelijks tot geen bestuurlijke besluitvorming plaats vindt.

Er zijn bedrijven, die met een kleinere begroting, over de kop gaan als er twee maanden geen besluitvorming plaatsvindt. Wat zou er met de beurskoers van Philips gebeuren als de CEO, CFO en CMO zeggen dat ze twee maanden geen directie-overleg meer voeren? Halleluja..

Vraag en aanbod
Uiteindelijk is het een ‘vraag en aanbod-verhaal’. Het is al langer bekend dat de schoolvakanties over het land verspreid zijn. Een soortgelijke tendens is gaande bij de bouwvakvakanties. Enkele bedrijven werken zelfs de vakantie door (o.a. bouwwerkzaamheden A2). De opdrachtgever vraagt dit, waarna op een later moment vakantie kan worden opgenomen. Eigenlijk zoals dat bij vele bedrijven van toepassing is.

Werk in uitvoering
In Nederland is er een crisis gaande. Wat zal het een positivisme uitstralen als de overheid zegt: wij gaan nog een stapje extra zetten. Wij werken in het reces (deels) door. En dan pakken we andere vraagstukken op. Verzin het onderwerp maar. Bijvoorbeeld een meldpunt voor projecten, die stil liggen (door de bureaucratie).

Of nog leuker: acquisitie voeren vóór bedrijven in de gemeente. Wat is er nu een betere ambassadeur, voor een bedrijf, dan een politicus?

Hoe flexibel moet de overheid zijn?