Speel het spel

Speel het spel

Wat is een goede moraal?
Het woord moraal geeft de handelingen aan die in een maatschappelijke context als correct worden gezien. Subjectiever kan een beschrijving niet zijn. Het moraal wordt dus in hoge mate bepaald door de normen & waarden binnen de huidige samenleving. Wat voor de ene persoon goed is, kan voor de andere persoon slecht zijn.

De gemiddelde Nederlander vindt..
Het inspelen op een moraal (sentiment) kan gezien worden als een Unique Selling Point van politieke bestuurders.

Er kunnen drie politieke rollen worden geformuleerd. Ben:
1 The good one
2 The bad one
3 The joker

Zoals de naam al zegt gaat the good one uit van het goede, terwijl het beginpunt van the bad one het slechte is. Van nature conflicteren deze rollen met elkaar. Als Yin en Yang houden ze elkaar in het leven.

In een eerder artikel hebben we gelezen dat negatief nieuws dieper bij mensen aan komt, dan goed nieuws. Mensen onthouden het negatieve nieuws eerder dan het positieve nieuws. Wat weet u bijvoorbeeld nog van hetgeen u vanmorgen in de krant heeft gelezen?

Beeldvorming
Terwijl the good one en the bad one lijnrecht tegenover elkaar staan (en elkaar voeden met hun standpunten), wiebelt the Joker er speels tussen door. The Joker gooit steeds nieuwe kaarten in het spel, waarbij vervolgens de andere twee het spel spelen. The Joker tracht met de scheidsrechtersrol en de ik-weet-het-beter-rol een eigen positie in te nemen. Hij maakt zijn eigen spel.

Democratie
Democratie is een bestuursvorm; de politieke rollen zijn de omgangsvormen. Wat voor de ene persoon goed is, kan voor de andere persoon slecht zijn. Het is aan de Nederlandse burger om hier een oordeel over te geven. Het moraal in Nederland wordt dus in hoge mate bepaald door u, als kiezer. Door u, want u speelt The Joker-rol..


Re(a)geren is de taak van de overheid.