De langstzittende Europarlementariërs in het Europees Parlement

Langstzittende Europarlementariër
Sinds juli 2014 bestaat het Europees Parlement uit 751 zetels. Het betreft 750 leden (‘Europarlementariërs’) plus één voorzitter.

De langstzittende Europarlementariër is Elmar Brok met 34 jaar (17-06-1980). Dit is vanaf het begin van het ontstaan van het Europarlement. In de beginjaren was het Europees Parlement een adviesorgaan. In een later stadium kreeg het parlement steeds meer wettelijke bevoegdheden op het gebied van milieu, landbouw, begroting(sdiscipline) en voedselveiligheid.

In de top 25 zitten geen Nederlandse Europarlementariërs. De eerste komt op positie 30: Bas Belder (SGP). Bas Belder is sinds 20-07-1999 Europarlementariër. Ria Oomen (1989 tot 2014) was tot nu toe het langstzittende parlementslid uit Nederland.

1 Langstzittende Europarlementariërs
Elmar Brok (Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten)  – Man
34 jaar Europarlementariër
2 Charles Goerens (Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa)  – Man 32 jaar Europarlementariër
3 Jean-Marie Le Pen (Niet-fractiegebonden leden)  – Man 30 jaar Europarlementariër
4 David Martin (Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten)  – Man 30 jaar Europarlementariër
5 Reimer Böge (Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten)  – Man 25 jaar Europarlementariër
6 Karl-Heinz Florenz (Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten) – Man 25 jaar Europarlementariër
7 Bruno Gollnisch (Niet-fractiegebonden leden)  – Man 25 jaar Europarlementariër
8 Alain Lamassoure (Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten)  – Man 25 jaar Europarlementariër
9 James Nicholson 25 jaar Europarlementariër
10 Godelieve Quisthoudt-Rowohl (Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten)  – Vrouw 25 jaar Europarlementariër
11 Dieter-Lebrecht Koch (Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten) Lid)  – Man 23 jaar Europarlementariër
12 Marianne Thyssen (Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten)  – Vrouw 23 jaar Europarlementariër
13 Carlos Coelho (Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten)  – Man 20 jaar Europarlementariër
14 Pervenche Berès (Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten)  – Vrouw 20 jaar Europarlementariër
15 Markus Ferber (Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten)  – Man 20 jaar Europarlementariër
16 Evelyne Gebhardt (Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten)  – Vrouw 20 jaar Europarlementariër
17 Françoise Grossetête (Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten)  – Vrouw 20 jaar Europarlementariër
18 Richard Howitt (Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten)  – Man 20 jaar Europarlementariër
19 Bernd Lange (Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten)  – Man 20 jaar Europarlementariër
20 Werner Langen (Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten)  – Man 20 jaar Europarlementariër
21 Peter Liese (Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten)  – Man 20 jaar Europarlementariër
22 Thomas Mann (Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten)  – Man 20 jaar Europarlementariër
23 Annemie Neyts-Uyttebroeck (Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa)  – Vrouw 20 jaar Europarlementariër
24 Martin Schulz (Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten)  – Man 20 jaar Europarlementariër
25 Paul Rübig (Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten)  – Man 18 jaar Europarlementariër

De gemiddelde Europarlementariër is bijna 4 jaar in dienst. Bij de Europese verkiezingen in 2014 is meer dan de helft (53%) van de Europarlementariërs nieuw gekozen.

Ruim 6 op de 10 Europarlementariërs is man.

Peildatum: 27 augustus 2014
Bron: www.OverheidinNederland.nl (bevat de adressen van o.a. alle politieke bestuurders in Nederland).