Kapitalist of communist

Kapitalist of communist?


Communisme

In de media wordt veel geschreven over Rusland. Meestal wordt daarbij Rusland gekoppeld aan het communisme.

Het communisme wordt in onze westerse cultuur op diverse wijzen uitgelegd. Wij beschouwen onze westerse cultuur als ‘the free world’, waar onze voorouders hard voor gevochten hebben. Maar is het idee van communisme daadwerkelijk zo slecht? Hoe verhoudt het communisme zich met het ‘westerse’ kapitalisme?

Economisch model
Het communisme is een economisch model -verwar dit niet met een overheidssysteem- waarbij uitgegaan wordt dat eenieder gelijk is. In tegenstelling tot modellen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen lage, middel en hoge arbeidsklassen, streeft het communisme naar één klas, waarbij alle personen hetzelfde zijn. Het betreft één homogene groep.
Een extreme vorm hierbij is het socialisme, wat vergeleken kan worden met ‘extreem links’ op de politieke as. Het socialisme gaat uit van een sterk gecentraliseerde overheid. Dit is meteen ook de kern van het communisme-syteem: de overheid heeft een spilfunctie. De overheid is er om er voor te zorgen, dat elke burger participeert binnen de maatschappij en in gelijke mate hiervan de baten en lasten draagt, zodat er geen verschillende arbeidsklassen (kunnen) ontstaan. Hiervoor is de nodige organisatie vereist vanuit de overheid: ‘Iedereen moet aan de bak’ en ‘iedereen heeft in dezelfde mate recht op eten, onderdak en voorzieningen’.

Kapitalisme
Het kapitalisme daarentegen gaat er vanuit dat eenieder zelf voor een inkomen kan zorgen. Kapitalisme heeft het voordeel, dat mensen (lees: apen) vanuit nature competitief zijn en zelf hun eigen eten en onderdak kunnen regelen. Doordat eenieder anders handelt, en de ene het spel slimmer speelt dan de ander, wordt de maatschappij opgedeeld in winnaars en verliezers. Er komen diverse arbeidsklassen, die met elkaar strijden.

Het is en/en in plaats van of/of
Er zijn voor- en tegenstanders voor beide systemen. De praktijk leert, dat er diverse hybride-vormen van het communisme en kapitalisme in de hedendaagse maatschappij zijn. Dus landen maken gebruik van het communisme en het kapitalisme. Deze gedachte druist echter in tegen de menselijke capaciteit om verder te kijken dan de bekende zwart/wit-benadering. Wij zijn niet OF communist OF kapitalist…

Wij zijn allemaal kapitalistische communisten.