'Mijn wil is wet'

‘Monarchie: Mijn wil is wet’

Er was eens..
De monarchie is een staatsvorm waarbij wij allemaal mee bekend zijn, en in een nostalgische wijze, sympathie voor hebben. Bij een monarchie ligt de macht van het land bij één persoon: de monarch. De monarch noemt zichzelf koning of koningin.

Veel mensen kennen de romantische en sappige verhalen, waarbij dappere ridders de koning of koningin redden van de slechteriken. Waarschijnlijk een beetje overdreven -en nu hebben we de draak nog niet genoemd-, maar de monarchie was de dominante overheidsvorm in het Middeleeuwse Europa. Dit zal geen verrassing zijn. Wat wel verrassend is, is dat er nog steeds landen zijn met een absolute monarchie.

Constitutionele monarchie
Nederland heeft geen absolute monarchie. In ons land is de rol van de monarch vastgelegd in de grondwet, waarbij de hoogste macht ligt bij onze vertegenwoordigende overheid; het parlement. Nederland heeft een constitutionele monarchie.

In Iran kun je leven als een koning
Terwijl het makkelijk is om Iran te plaatsen onder een theocratie, waarover we volgende week een blog aan wijden, valt Iran onder een absolute monarchie.   Voor de duidelijkheid, het ‘gezicht’ wat Iran presenteert richting de wereld is dat van een President, een gekozen volksvertegenwoordiger. In werkelijkheid heeft deze President weinig te zeggen.

Een ‘Supreme Leader’ heeft het in Iran voor het zeggen. Theoretisch gezien is dit een Islamitische leider die louter de religieuze tekst van de  Qu’ran  uitoefent. Toch is er in werkelijkheid geen supervisor die de ‘supreme leader’ kan bijsturen. Hij heeft een leven als een koning; alle macht van het land ligt in zijn handen.

Voordelen absolute monarchie
Met volledige mandaat bij één persoon is een monarchie (theoretisch) in staat om snel en efficiënt beslissingen te maken, zonder dat dit eerst door –tig overheidslagen moet worden behandeld. Als de koning vandaag oorlog wil met de buurtlanden, dan kan hij dat krijgen.

In Amerika, bijvoorbeeld, kan president  Barack Obama nauwelijks meer doen om vragen (lees: beslissingen) voor te leggen aan het congres. Vervolgens bepaald de politiek wat wel / niet uitgevoerd kan worden. Ondertussen worden de politici bedolven onder de lobbyisten.

Een koning hoeft niet naar het congres; zijn wil is wet en kan doen wat hij wil. Hij heeft echt een leven als een koning. Proost.

Bij een constitutionele monarchie heeft de koning meer een cerementiele functie. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima worden als de grootste lobbyisten van Nederland beschouwd. Elk handelsbezoek van hun levert een veelvoud op aan opdrachten / goodwill.

Koning, keizer, admiraal
Desalniettemin komt elke koning -om de zoveel tijd- thuis, snijdt dan het vlees aan en mag vervolgens bij zijn partner verantwoording afleggen.  Politiek vindt er aan dezelfde keukentafel plaats en het zou zo maar kunnen zijn, dat de vrouw des huizes zegt wat de koning de komende week wel / niet doet.

Waarom zou een koning het immers beter hebben dan ons? Nee, de situatie verandert echt niet als je een kroon op het hoofd hebt. Wel op tijd thuis komen en denken aan de bewuste trouwdagen..

Onderzoek  
Uit onderzoek van onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl blijkt dat 78% van de gekozen en benoemde politieke bestuurders staat achter de monarchie. Een dominante uitkomst over de huidige overheidsvorm.

 

Met Koningsgroet,
Martijn Hulsen