Ik handel in de geest van..

Ik handel in de geest van..


Vertel het niet aan Willem van Oranje

Theocratie is een staatsvorm, waarbij ‘God’ als onmiddellijke gezagsdrager wordt beschouwd. Er wordt in het land gehandeld naar de wil van God. Amen, Allahoe Akbar.

Niet-gelovige mensen, zullen dit een vreemd verhaal vinden en niet snel onder dit regime willen leven. Uiteraard zijn er uitzonderingen. Hoe dan ook, is een volledige scheiding tussen kerk en staat typisch een Westerse gedachte. Waarom zou een overheid niet een bepaald geloof mogen naleven? Willem van Oranje, I t/m IV, wisten niet anders…

Naleving is top
Het fenomeen van een theocratische overheid zien we vooral in het Midden Oosten, waarbij een aantal staten gereageerd worden onder islamitische regels. De Taliban in Afghanistan, bijvoorbeeld, leeft de Sharia -de wet van God of de Islamitische wet- na, terwijl de Moslims de ‘holy law’ naleven. Richtlijnen worden hierbij gegeven voor onder andere het bidden, eten en werken. Ongeacht wat wij hiervan vinden (en schrijven), worden de regels daar massaal opgevolgd.

Vergelijk dit maar eens met een nieuwe wijziging van het belastingstelsel in Nederland. Nederlanders weten niet hoe snel ze vervolgens hiaten in de wet moeten vinden. Dit is, vanuit het land gezien, niet helemaal netjes. Foei.

T-ford: u kunt ze in alle kleuren krijgen, zolang het maar zwart is
Exclusief kun je bij een theocratie het  eigen geloof uitoefenen. Randvoorwaarde is wel dat dit geloof overeenkomt met die van het land.

Theocratie heeft ook een nadeel. Wat als niet iedereen in de staat hetzelfde geloof heeft . Daarnaast zijn er ook mensen, die geen geloof naleven.  Moeten deze zich aanpassen of is er een alternatief?

De vraag stellen is ook meteen de vraag terug stellen: waarom hebben we in Nederland geen theocratie? Het scheelt immers maar een paar woorden met de (constitutionele parlementaire) monarchie. Als onderzoeker (en met een katholieke achtergrond) ben ik van mening dat we ‘geloof’ eerst moeten concretiseren in formules. Sommeer de voordelen van een geloof.

Zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek dat gelovige mensen een paar jaar langer leven dan niet-gelovigen, waarbij de veronderstelling was dat gelovige mensen hun problemen (boven) kunnen parkeren.  Als dit een gegeven is, kun je als overheid -in het kader van het creëren van een gezonde beroepsbevolking- geloof stimuleren.

‘Geloof nu en wordt 2 jaar ouder’. Het zou zo maar een tekst op een sigarettenpakje kunnen zijn. Blijf gewoon roken, door te geloven wordt alles recht getrokken..
Mening