Misverstand
Iedereen kent het woord ‘democratie’. Velen beschouwen ‘democratie’ als de meest eerlijke bestuursvorm.

Er is echter één maartje: Nederland heeft geen democratie.

Vroeger
Het woord ‘democratie’ bestaat uit het Griekse woord ‘demos’ (volk) en ‘kratos (kracht). Het beschrijft een overheidssysteem wat ongeveer 2.500 jaren geleden voor het eerst werd geïntroduceerd in Athene. Destijds ging het werkelijk om de kracht van het volk. Het volk stemde direct over de wetten. Ik bedoel ‘direct’, omdat er totaal geen regels waren.  Publieke discussies werden publiekelijk besproken door eenieder die dat wilde. Vervolgens vond er een telling plaats en werd een keuze gemaakt.

De meerderheid beslist.
Het voordeel hiervan was, dat eenieder een idee kon roepen en schreeuwen. Nadeel van deze democratie is, dat het niet efficiënt was en niet iedereen mocht ‘meeroepen’. Alleen de mannen mochten destijds stemmen. Vrouwen en slaven mochten (lees: moesten) thuis blijven.

Democratie in Nederland
In Nederland hebben we een (indirecte) democratie. In Nederland kiest het volk vertegenwoordigers, die op hun beurt wetten maken.  Afgezien van eventuele Elleboog-werk werkt de Nederlandse democratie efficiënter dan de Athense democratie.

‘Geen enkele democratie kan lang bestaan als zij niet, als fundament voor haar bestaan, de erkenning van de rechten van minderheden accepteert’ (Franklin Roosevelt).

Basisingrediënten democratie
Een democratie heeft vier basis-ingrediënten, betreffende:

1 recht van initiatief; elke deelnemer moet vrij zijn om een initiatief te kunnen nemen en een wetsvoorstel of wetswijziging in te dienen;
2 recht op spreken; elke deelnemer moet in gelijke mate de kans hebben de andere deelnemers te informeren en met hen van gedachte te wisselen over het voorstel dat ter tafel ligt;
3 stemrecht; elke deelnemer moet de gelegenheid hebben een stem over het voorstel te kunnen uitbrengen. Een overeengekomen meerderheid van de stemmen bepaalt of het voorstel al dan niet aangenomen wordt;
4 gelijkheid; elke deelnemer dient gelijk te zijn aan een ander in het democratisch proces, zowel in deelneming tijdens het stemmen alsook door gelijkwaardig vertegenwoordigd te zijn.

Desalniettemin mis ik het vijfde basis-ingrediënt: verstand. Eenieder (met een IQ van 80 of van een IQ van 140) kan op dit moment Minister-President worden. Zit ons land hier op te wachten?

‘Democratie is geen goede staatsvorm, maar ik ken geen betere’ (Winston Churchill)

Intake voor politici
Allochtonen, die zich in Nederland willen vestigen, zijn verplicht om een inburgeringscursus te volgen.

Indien ze deze halen, mogen ze zich vestigen. In principe zou er een soortgelijke check moeten komen voor personen, die zich in de politieke arena willen vestigen .

En dan niet alleen controleren op ‘integriteit’ maar ook op competenties en houding. De ‘kratos’ van het volk mag best getest worden op capaciteit.

Stuur de aanstaande politici maar op sollicitatie. De sollicitaties laten we dan lopen via het UWV. Het UWV krijgt dan een andere betekenis: U Wordt Verhoord; u maakt per direct gebruik van de Nederlandse democratie.

 

Top?

N.b. In het bedrijfsleven wordt regelmatig geroepen, dat er een zakenkabinet moet komen.