Collectief betalen

Collectief betalen?

Obamacare
Vanaf oktober 2013 moeten Amerikanen zich via internet verplicht inschrijven voor een zorgverzekering. Dit doen ze op een marktplaats, waar polissen van commerciële aanbieders staam. Ze kunnen zelf kiezen welke polis ze willen.

In Nederland kennen we al langer een (collectieve) zorgverzekering. We weten inmiddels niet beter, maar hoe sociaal is deze regeling eigenlijk?

Het sociale medicijn.
Dankzij het verplicht karakter van de zorgverzekering kunnen we de kosten van de zorg over meerdere mensen verdelen. Mensen worden immers aangemoedigd (lees: gedwongen) om een zorgverzekering bij een commerciële partij af te nemen.

Het alternatief is, dat iedereen voor zichzelf zorg inkoopt. In Amerika werd je, voor de introductie van de Obamacare, pas geholpen in het ziekenhuis als je daarvoor betaalde. Geen geld, geen zorg. Hierbij waren uiteraard uitzonderingen (hartaanval, hersenbloeding, auto-ongeluk).

Ruttecare
In een tijd waarbij ziekenhuizen worden overgenomen door commerciële partijen en basisverzekeringen worden teruggeschroefd, mag afgevraagd worden of de huidige methodiek de beste is. Alles valt en staat op het sociale gedrag van de Nederlander.

Is de huidige zorgverzekering hetgeen waar we de vingers bij aflikken?

Bezoek pretpark in het zorgpakket

Zelf vind ik, dat je minimaal één keer per jaar naar een pretpark moet kunnen gaan. Dit is goed voor de gemoedtoestand en zou dus eigenlijk collectief geregeld moeten worden. Groter, gezamenlijk, inkopen leidt tot fikse kostenreductie.

We hebben het niet onderzocht, maar de kans is groot dat de pretpark-regeling door Nederlanders als asociaal worden beschouwd. Met andere woorden, er is hiervoor geen politieke meerderheid.

Toch is dit vreemd, want mensen die elke dag veel bier drinken (hik), organiseren hun eigen pretpark-effect. We betalen dan wel niet hun drank-rekening, maar dragen wel met z’n allen het kostenrisico van het ziekenhuisbezoek. Doe mij maar een nieuwe lever.

Pretpark-effect
Ook voor rokers en niet-sporters geldt het pretpark-effect. Wij betalen hier met ons allen aan mee. In die zin is de zorgverzekering super sociaal. Samen maken we er iets moois van. Toch verwacht ik, dat dit op een gegeven moment niet houdbaar is. De competitieve mens laat zich niet makkelijk ‘vangen’ en je ziet dat de verzekeringen versoberen.

Eenieder is probleemeigenaar
Doordat we met z’n allen het zorgprobleem dragen, zijn we allemaal probleemeigenaar. We kunnen alleen elkaar aanwijzen. Als we echt de zorgkosten in Nederland willen terugbrengen, dan zou de discussie meer moeten gaan over de preventie hiervan. Draai eerst aan de kraan van ‘zorgbehoefenden’ en discussieer daarna over de verdeling van de kosten. Doen we dit niet dan blijven we discussiëren over de symptomen van zorg en niet over de oorzaak hiervan.

Obama-preventie
Obamacare had in die zin beter Obama-preventie kunnen heten. Dat zou ik nog eens ‘change’ noemen.

Politici zouden meer re-actief in het leven moeten staan. Door anders te kijken naar ‘problemen’ ontstaan er ook andere oplossingen.

 

Top.

Voor elke vraag een antwoord (Toponderzoek)

Voor elke vraag een antwoord (fragment youtube-film).