Meten is weten

Meten = weten (fragment YouTube-film Toponderzoek)

Billy the Kid
In Nederland zijn er binnen de politiek enkele hete hangijzers. Denk aan de vuurhaarden wereldwijd, het recht op om (zichtbaar) het geloof uit te oefenen in Nederland, de brandstofaccijnzen, omgang ex-gedetineerden en het coffeeshopbeleid. Uitgaande van dit rijtje oogt de wens voor het particulier bezit van een wapen totaal geen issue. Toch is het een interessante.

Mogen we ons als Nederlander verdedigen of vormt het wapenbezit een gevaar voor onze maatschappij? Voor velen oogt dit een retorische vraag.

Ondertussen in Amerika
In Amerika staat in de grondwet opgenomen, dat Amerikanen recht hebben op het bezit van een wapen. Ik herhaal. Dit staat in de grondwet opgenomen en ‘past’, volgens hen, in de context van vrijheid.

Voor de liefhebbers is er het werk van John R. Lott jr.:  More Guns, Less Crime.

Een wapen vergroot de veiligheid van burgers is een vaak gehoord geluid. Zij beschouwen het wapen als het laatste middel om zichzelf te beschermen tegen een eventueel opkomend tirannieke regime. Mocht er een machtsgreep komen, en mensen niet in staat zijn om zich hier tegen te verzetten, dan betekent dat het einde van de overheid. De reset-knop van de democratie wordt ingedrukt…

Ondertussen in Nederland
In Nederland is er geen wapenlobby. Naar mijn weten is er ook geen politieke partij, die hier om vraagt.  Dit terwijl we in dezelfde tijd leven als in Amerika.

Persoonlijk vind ik dit een interessante. Of om in de woorden van Louis van Gaal te spreken: Ben ik nou degene die zo slim is, of ben jij zo dom?

Ondertussen in China.
In China is wapenbezit ook verboden. Wat bij China interessant is, is dat het daar onmogelijk wordt gemaakt om een kritische weblog te publiceren. Gedachtegang: door (on)juistheden te vermelden op een weblog kunnen groepen mensen een andere gedachte krijgen. Dit kun je zowel positief als negatief uitleggen.

.
Mijn punt wat ik wil maken is dat er meerdere waarheden zijn. Zo staat op een wereldkaart ons land in het midden. Denk je nu echt dat dat in China ook zo is?

Waarom zou het vreemd zijn, dat koeien vrij rond lopen in India en dat de Engelsen links rijden?

Wij in Nederland weten niet beter, dat we ons mensbeeld aan anderen voorschrijven. En dat maakt onderzoek nu juist zo interessant. Meten is weten.

Ondertussen: Ik schrijf, dus ik blijf.

 

Top.

P.s. Een laatste nabrander: hoe kan het zo zijn, dat de Nederlandse politiek beslist over de inzet van het leger elders. Met andere woorden, er wordt politiek bedreven over het leger. In Amerika is het overigens niet anders.

Bovenstaande is hetzelfde als iemand politiek gaat bedrijven over de aanwezigheid van brandblussers in kantoorgebouwen. De brandblusser heb je nodig, aangezien je deze bij ‘nood’ kunt inzetten. De politiek kan beslissen over wat wel en niet ‘nood’ is, maar laat nu a.u.b. het leger zelf bepalen hoe ze het oplossen. In die zin kan ik me voorstellen, dat het zinvol is om een langjarige begroting voor defensie af te sluiten (uitgestrekt over meerdere regeringsperioden). 

Met het leger valt m.i. niet te spotten.

For the records: ik heb nooit in het leger gezeten en niemand in mijn directe omgeving zit in het leger. Je suis Martijn.