De overheid is ingeburgerd
Iedereen kent de overheid. De naamsbekendheid van de overheid ligt tegen de 100% aan. Daar komt bij, dat (bijna) iedereen de overheid accepteert. Met andere woorden, het wordt geaccepteerd dat we deels onze macht weg geven aan een derde instantie. Vervolgens mogen we naar deze macht luisteren.

Waarom doen we dit eigenlijk? Kunnen we niet voor ons zelf opkomen?
Waarom bestaat de overheid eigenlijk?

“De overheid is het hoogste bevoegd gezag op een bepaald territorium of grondgebied. In ons geval is dat Nederland”.

De mens als sociaal wezen
Toen we nog in de grotten woonden, kenden we nog geen overheid. We gingen met een knots op de schouder op jacht en konden ongeremd ‘ons ding’ doen.  De wereld draaide onder tussen gewoon door.

De mens is van oudsher een sociaal beestje en al snel kwam men erachter dat in een groep jagen veel efficiënter en leuker (!) was. Ook werden we hiertoe gedwongen om gezamenlijk te kunnen overleven. Mensen zoeken elkaar op.

Problemen ontstonden echter toen de populatie (de groep) groeide. Ineens wilden niet meer iedereen jagen. Het gepiepel begon: “Ja, maar ik ben gisteren ook al wezen jagen. Ga jij maar een keer!’

De oplossing
‘De overheid’ was destijds DE oplossing om op een efficiënte wijze besluiten te kunnen nemen. Door gezamenlijk besluiten te nemen, en je hier aan te houden, konden werkprocessen gestroomlijnd worden. De overheid waakte ervoor, dat we in de ideale wereld konden leven.

Dit gaat goed, zolang iedereen de regels (lees: de overheid) accepteert.

De overheid coordineert

De overheid in Nederland coördineert bezittingen en schulden van Nederlanders.

Acceptatie overheid
En dan komen we op een kritisch punt. Zo kende Nederland in 1980 1.100 wetten. In 2006 is het aantal wetten gegroeid naar 1.800 wetten. In 1970 gaf de publieke sector per Nederlandse inwoner 8.000 Euro uit. In 2014 is dit opgelopen tot 18.500 Euro per hoofd van de bevolking.
Vreemd.

Hoe kan dit?  De wereld is toch nog steeds even rond als in de tijd van de holbewoners?

Het heeft puur te maken met het aantal mensen op deze aardbol. Er ontstaan nieuwe stromingen (kapitalisme, communisme, monarchie / theocratie etc.), waardoor wetboeken bijgeschaafd moeten worden. Continu wordt consensus gezocht.

Bestaansrecht overheid
De overheid heeft bestaansrecht, omdat wij als mens het niet voor elkaar krijgen om zelfstandig te opereren. Enerzijds, zijn we niet altijd capabel. Anderzijds is er een prestatiedrang en -niet te vergeten- ellebogenwerk.
Hoe sociaal zijn we eigenlijk als mens zijnde?

Stel je krijgt de volgende mogelijkheid:
A) Salarisverhoging naar €200.000, maar de buurman verdient €500.000
B) Salarisverhoging naar €100.000 en de buurman krijgt €90.000

Waar kies je voor?

Uit onderzoek blijkt, dat mensen massaal voor antwoord B) kiezen.

De overheid helpt
De overheid laat ons antwoord B) kiezen, doordat we het alleen -dus zonder overheid- niet geregeld krijgen.
Anders hadden we waarschijnlijk antwoord A) gehad…
Belastingvrij..

Overheidin-nederland

De overheid in Nederland is altijd in beweging

Op zoek naar adressen en contactgegevens van de overheid? Vind hier de gewenste contactgegevens van de overheid. Bent u op zoek naar de contactgegevens van Nederlandse raadsleden? Ga naar de raadsledendatabase. Meer geïnteresseerd in de adresgegevens van Nederlandse wethouders? Ga dan naar de wethoudersdatabase van Overheid in Nederland.