Burgerparticipatie

De participatiemaatschappij lijkt het toverwoord van de laatste dagen te zijn. Een belangrijke mijlpaal vormt hierbij 1 januari 2015.

De burger mag zelfstandig meer taken van de overheid uitvoeren. Dit omdat:

  1. De overheid niet alles kan oplossen
  2. De burger weet wat er lokaal speelt
  3. De burger meer taken wil (aldus de deskundigen)

Stenen tijdperk
Bij de discussie rondom burgerparticipatie gaan we m.i. terug naar het stenen tijdperk. Destijds hadden we geen overheid en iedereen participeerde in de samenleving.

Destijds was er ook geen discussie of je wel of niet in het leger wilde. Ging je niet in het leger (lees: ‘op jacht’) dan was dat je eigen verantwoordelijkheid. Dan maar een avondje op dieet…

De overheid
De overheid is eigenlijk een verzamelnaam van gecentraliseerde taken. Door gezamenlijk taken uit te voeren, kunnen synergievoordelen worden bereikt. Gezamenlijk bereik je meer. Toch zijn er grenzen.

Niet alles valt te regelen. Juist ‘die’ dingen (/taken), die niet gemeenschappelijk te regelen zijn, mag de burger doen. Dat is passieve burgerparticipatie. Proactieve burgerparticipatie is participatie geïnitieerd door de burger.

Proactief is niet passief
Logischerwijs is er onder de burgers meer draagvlak voor proactieve burgerparticipatie dan passieve burgerparticipatie. Proactieve burgerparticipatie is bijvoorbeeld een handtekeningenactie voor een burgerinitiatief in de gemeenteraad.

In dat kader is het als overheid niet altijd handig om taken over de schutting te gooien. Ga uit van de kracht van de burgers en stimuleer proactieve burgerparticipatie.

Een gekozen CEO
Stel je de volgende situatie voor. Bij Philips wordt de toekomstige CEO gekozen door de medewerkers (lees: de burgers). Welke invloed zal dit op de bedrijfsresultaten hebben? (passieve burgerparticipatie)

Anders is het als een medewerker zich, op een legale wijze, naar boven weet te werken. Door taken aan te nemen, en goed te vervullen, krijgt hij / zij als eindbeloning de CEO-positie (actieve burgerparticipatie).

Philips zou de laatste variant het meeste promoten. Sterker nog. Philips stimuleert actieve burgerparticipatie. Denk aan trainingen, beloningen en taakroulatie.

Nu is het dus wachten op de eerst (actief) gekozen gemeentesecretaris. In principe zou een burger uit de eigen gemeente hier aanspraak op moeten kunnen maken. Een actieve houding is daarbij gewenst.

Zodra de eerste gekozen is, zullen wij de eerste zijn die dat registeren via de overheidsdatabase Overheid in Nederland. Daar mag je van uitgaan. En nee, we hebben geen ambities om gemeentesecretaris te worden..

de nederlandse overheid1


Wie is nu de echte baas van de overheid?