Nieuwe Minister President

Dit zou zo maar eens de nieuwe Minister-President van Nederland kunnen zijn..

In Nederland wordt de Minister-President (Mark Rutte) gekozen door de grootste politieke partij bij de laatste verkiezingen. Eerder is op een blog afgevraagd of deze denkwijze ook kan worden toegepast bij bedrijven. Vandaar de vraag:

Hebben we nu helemaal niets meer te zeggen over wie er Minister-President mag worden?

We leggen de vraag voor aan Piet en Geert.

‘Bij het eigen huwelijk mag je nog je eigen partner kiezen’

Piet
Inderdaad, we hebben in dit land niets te zeggen.

De Koning wordt ons aangereikt en de Minister-President idemdito.

Zero, noppes… helemaal niets hebben we hier over te zeggen. Mij verbaast het ook niet, dat er in Nederland zoveel politieke conflicten zijn.

Bij je eigen huwelijk mag je nog je eigen partner kiezen. Ik zeg niet dat dat altijd wenselijk is, maar je hebt nog een keuze.

Bij multinationals heb je een Raad van Advies, en een aandeelhoudersvergadering, die de bewuste persoon goed- danwel afkeuren.

Een uitzendbureau mag m.i. best de juiste Minister-President selecteren, maar de uiteindelijke keuze is aan ons. Uiteindelijk betalen we daar ook belasting voor.

Dus laat ons bij de volgende verkiezing behalve de politieke partij ook de gewenste Minister-President selecteren. In Duitsland weten ze niet beter.

Geert is het hier niet mee eens

02

‘..de volgende stap is dat we over de stoeptegels gaan stemmen’

Geert
Beste Piet, wat een klinkklare onzin. Ik heb het dan niet over de keuze van jouw vrouw (en of dat überhaupt jouw keuze was), maar over het hebben van geen stemrecht.

Allereerst kun je lid worden van een politieke partij. Ga na hun aandeelhoudersvergadering en stem voor of tegen. Dhr. Rutte ziet u graag in de zaal zitten.

Daarnaast is een Minister-President per definitie bekwaam. Waarom? Omdat hij / zij in staat is om, meestal, bovenaan op de verkiezingslijst te staan… ….en daar zijn de nodige vaardigheden voor nodig.

Tot slot zet een politieke partij echt geen verkeerde Minister-President neer. ‘Kneusjes’ kunnen ze in de partij niet gebruiken. Daarnaast hebben de andere coalitie-partijen de nodige invloed op de uiteindelijke keuze van de Minister-President. Of zou dhr. Samsom hier niets over gezegd hebben tijdens de coalitieonderhandelingen?

Als burger ben ik blij, dat ik niet alles hoef mee te beslissen. Want wat is het volgende. Meestemmen over de kleur van de auto van de Ministers?

N.b. Piet en Geert zijn fictieve personen. De waarheid ligt altijd in het midden. In die zin kan de tegenstelling vergeleken worden met (the) Gun-factor. Gunnen doen we allemaal; afschieten ook.

Stel ook uw vraag aan Piet en Geert.