Overheid in Nederland onderzoekt

Overheid in Nederland onderzoekt de overheid (video-fragment)

Het volk
Nederland kent 16.908.443 inwoners. Dagelijks komt er nieuw ‘volk’ bij ( + 480 kinderen) en gaat er ‘volk’ weg (- 385 mensen). Een interessant weetje is dat er door de week meer kinderen geboren worden, dan in het weekend.

Het ‘volk’ van volksvertegenwoordiger
Als volksvertegenwoordiger mag je het volk vertegenwoordigen. Interessant.

Maar heeft u ooit nagedacht hoeveel mensen u wel niet mag c.q. moet vertegenwoordigen?

Een overzicht:

1 Een Minister-President in Nederland vertegenwoordigt 16.908.443 inwoners
2 Een Staatssecretaris in Nederland vertegenwoordigt 2.818.074 inwoners
3 Een Commissaris van de Koning in Nederland vertegenwoordigt 1.409.037 inwoners
4 Een Minister in Nederland vertegenwoordigt 1.300.649 inwoners
5 Een Dijkgraaf / voorzitter Waterschap in Nederland vertegenwoordigt 735.150 inwoners
6 Een lid van Europees Parlement in Nederland vertegenwoordigt 650.325 inwoners
7 Een gedeputeerde in Nederland vertegenwoordigt 272.717 inwoners
8 Een Eerste Kamerlid in Nederland vertegenwoordigt 225.446 inwoners
9 Een DB-lid waterschap in Nederland vertegenwoordigt 179.877 inwoners
10 Een Tweede Kamerlid in Nederland vertegenwoordigt 112.723 inwoners
11 Een Burgemeester in Nederland vertegenwoordigt 43.024 inwoners
12 Een AB-lid waterschap in Nederland vertegenwoordigt 30.631 inwoners
13 Een wethouder in Nederland vertegenwoordigt 11.629 inwoners
14 Een raadslid in Nederland vertegenwoordigt 1.888 inwoners

Zo vertegenwoordigt een Tweede Kamerlid in Nederland 112.723 Nederlanders. Het is een jaartaak om deze allemaal op Facebook, als vriend, toe te voegen en ze met verjaardagen een verjaardagskaartje toe te sturen. Weet waar je aan begint..

De eerste burger van de provincie, CdK, dient gemiddeld 1.409.037 inwoners, de eerste burger van de gemeente, burgemeester, vertegenwoordigt 43.024 inwoners en een gemiddeld raadslid vertegenwoordigt 1888 burgers.

‘Het is gemiddeld’
Inderdaad, het is gemiddeld. Er zijn uitschieters.

Een overzicht van de ‘grootste’ volksvertegenwoordigende raadsleden:

1 Een raadslid in Amsterdam vertegenwoordigt 18.079 inwoners
2 Een raadslid in Rotterdam vertegenwoordigt 13.740 inwoners
3 Een raadslid in Den Haag  ( ‘s-Gravenhage) vertegenwoordigt 11.354 inwoners
4 Een raadslid in Utrecht vertegenwoordigt 7.350 inwoners
5 Een raadslid in Groningen vertegenwoordigt 5.072 inwoners
7 Een raadslid in Almere vertegenwoordigt 5.033 inwoners
6 Een raadslid in Eindhoven vertegenwoordigt 4.920 inwoners
8 Een raadslid in Tilburg vertegenwoordigt 4.673 inwoners
9 Een raadslid in Breda vertegenwoordigt 4.626 inwoners
10 Een raadslid in Nijmegen vertegenwoordigt 4.329 inwoners

Een volksvertegenwoordiger in Amsterdam vertegenwoordigt 18.079 stemmen. Amsterdam heeft 45 zetels in de gemeenteraad en dat is meteen ook het maximum in Nederland. Het minimum aantal zetels in de gemeenteraad is 9. Dit heeft een gemeente, zoals Schiermonnikoog, Vlieland en Rozendaal.

In Schiermonnikoog vertegenwoordigt een raadslid 942 inwoners. Een kleiner aantal dan in Amsterdam, maar zij krijgen hiervoor ook een kleinere raadsvergoeding.

Een raadslid in Boxmeer, zoals Marielle van Wijnen-Heijs (onze nieuwste follower van deze blog; dank!) vertegenwoordigt -op papier- 1.338 inwoners. In werkelijkheid kan dit aantal uiteraard meer zijn.

Nederlandse gevangenen mogen niet stemmen. In sommige (Scandinavische) landen mag een gevangene wel stemmen.

Wethouders & volksvertegenwoordiging
Een soortgelijk overzicht kan gemaakt worden voor de wethouders.

Een gemiddelde wethouder vertegenwoordigt in Nederland 11.629 burgers. Uitschieters zijn:

1 Een wethouder in Rotterdam vertegenwoordigt 123.656 inwoners
2 Een wethouder in Utrecht vertegenwoordigt 110.257 inwoners
3 Een wethouder in Amsterdam vertegenwoordigt 101.695 inwoners
4 Een wethouder in Den Haag  ( ‘s-Gravenhage) vertegenwoordigt 72.987 inwoners
5 Een wethouder in Tilburg vertegenwoordigt 52.572 inwoners
7 Een wethouder in Zaanstad vertegenwoordigt 50.370 inwoners
6 Een wethouder in Groningen vertegenwoordigt 39.565 inwoners
8 Een wethouder in Apeldoorn vertegenwoordigt 39.420 inwoners
9 Een wethouder in Almere vertegenwoordigt 39.258 inwoners
10 Een wethouder in Breda vertegenwoordigt 36.084 inwoners

De ranglijst met ‘volksvertegenwoordigende’ wethouders komt niet volledig overeen met de ranking van volksvertegenwoordigende raadsleden. Dit komt, doordat de gemeente zelf mag bepalen hoeveel wethouders er ingezet worden. In dit overzicht is het aantal wethouders als richtlijn genomen (niet het aantal FTE). Bij beide ranglijsten wordt uitgegaan van het actieve aantal (niet het theoretische aantal). Dagelijks vinden er immers wisselingen plaats in het openbaar bestuur.

‘Democratie is de noodzaak om af en toe te buigen voor de mening van anderen’ (Winston Churchill).

Democratie, halleluja
Als volksvertegenwoordiger heb je een belangrijke taak. Hoe hou ik eenieder in de kruiwagen en hoe zorg ik er voor dat deze kruiwagen de goede kant op gaat?

Een uitdagende opgave, waar een CEO van een multinational nog veel van kan leren. In organisaties heb je immers een hiërarchie (‘de baas bepaalt’), terwijl er in de politiek toch echt andere regels gelden.

In die hoedanigheid heb ik respect voor hetgeen volksvertegenwoordigers doen. Ze komen op voor het algemeen belang (uitzonderingen daar gelaten) en kunnen periodiek, ondanks hun goede inspanningen en bedoelingen, naar huis worden gestuurd. Het volk stuurt dan de volksvertegenwoordiger naar huis.

‘Het volk, die de volksvertegenwoordiger naar huis stuurt’.

De omgekeerde wereld…

 

Top,
Martijn Hulsen

Onderzoek overheid in nederland

Voor elke onderzoeksvraag een antwoord (Overheid in Nederland)

‘In Nederland is de domste onder ons de maatstaf voor alle dingen’ (Maarten ’t Hart).