Overheid in Nederland website

Stoelendans
Elke vier jaar is het raak.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen vindt dan een wisseling van de wacht plaats. Nieuwe raadsleden worden gekozen, die vervolgens het recht hebben om vier jaar in de gemeenteraad te blijven.

Alleen niet elk raadslid blijft vier jaar zitten.

Als gekeken wordt naar het aantal raadsleden, dat jaarlijks opstapt, komen we tot het volgende overzicht.

2011 420 uitgetreden raadsleden
2012 412 uitgetreden raadsleden
2013 453 uitgetreden raadsleden
2014 4.749 uitgetreden raadsleden
2015*
(* Tot 6 juli 2015)
437 uitgetreden raadsleden

Het grote aantal uitgetreden raadsleden in 2014 wordt verklaard door de gemeenteraadsverkiezingen.

Opvallend is het relatief grote aantal wisselingen in het huidige jaar (2015). Deels wordt dit verklaard door de herindelingen, deels door de Provinciale Statenverkiezingen waarbij raadsleden doorschuiven.

Bij de herindelingen in januari 2015 verdwenen er 106 raadszetels (lees: gemeenteraadsleden).

Acht touringbussen gemeenteraadsleden
De uitgetreden raadsleden staan gelijk aan acht volle touringbussen.

Deze touringbussen rijden de arena in, waarna het spel kan beginnen.

Hoort u het publiek al juigen?

Laat de echte volksvertegenwoordiger maar opstaan.

Is het aantal uittredende raadsleden schokkend?
Jaarlijks vertrekt circa 4% van de Nederlandse werknemers bij de werkgever (PWC; Adopt to Survive, 2015). Dit ligt in de buurt van de jaarlijkse uittredende gemeenteraadsleden (circa 5%).

Een gemiddelde werknemer blijft 6 tot 7 jaar bij dezelfde werkgever (in 2001 was dit nog 9 jaar). In een eerdere blog bleek dat een gemiddeld raadslid 3 jaar en 11 maanden in dienst is. Deze meting was op 22 juni 2015 en net na de gemeenteraadsverkiezingen.

In maart 2018 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Indien we de resterende periode optellen bij 3 jaar en 11 maanden, zien we dat de gemiddelde zittingsduur van een raadslid aardig in de buurt komt van een gemiddelde werknemer.

In die zin zijn volksvertegenwoordigers net mensen…

 

Top,
Martijn Hulsen

Hond overheid in nederland

Speurhond Overheid in Nederland

Bovenstaande getallen zijn afkomstig van http://www.OverheidinNederland.nl. Dagelijks wordt deze personendatabase upgedate door u als volksvertegenwoordiger en door de onderzoekers van Overheid in Nederland. Wilt u zelf zien hoe u als raadslid staat genoteerd? Zoek u, als raadslid, via de Nederlandse raadsledendatabase.