Waterschap meten

Dijkgraven van Nederland

Een Dijkgraaf is de voorzitter van het Waterschap of Hoogheemraadschap. Een Dijkgraaf is vergelijkbaar met een burgemeester van een gemeente.

Nederland kent 23 waterschappen, exclusief het Friese waterschap Blija Buitenduiks (100 ha).

Langstzittend Dijkgraaf
Het langstzittend Dijkgraaf van Nederland is Marga Kool (D66). Marga Kool is 15 jaar in dienst (vanaf 2000). Zij is lid van D66. Gezien de ondervertegenwoordiging van vrouwen bij het Waterschap is dit een topprestatie voor haar. Mijn complimenten.

Marga Kool wordt gevolgd door dijkgraaf Alfred van Hall, die circa een half jaar later Dijkgraaf is geworden.

Langstzittende Dijkgraven van Nederland

1 Marga Kool – Waterschap Reest en Wieden – 15 jaar
2 Alfred van Hall – Waterschap Hunze en Aa’s – 15 jaar
3 Peter Glas – Waterschap De Dommel – 12 jaar
4 Paul van Erkelens – Wetterskip Fryslân – 11 jaar
5 Gerard Doornbos – Hoogheemraadschap van Rijnland – 10 jaar
6 Lambert Verheijen – Waterschap Aa en Maas – 10 jaar
7 Jan Schrijen – Waterschap Roer en Overmaas – 10 jaar
8 Jan Geluk – Waterschap Hollandse Delta – 10 jaar
9 Hans Oosters – Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard – 10 jaar
10 Stefan Kuks – Waterschap Vechtstromen – 8 jaar
11 Michiel van Haersma Buma – Hoogheemraadschap van Delfland – 8 jaar
12 Patrick Poelmann – Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – 8 jaar
13 Luc Kohsiek – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – 6 jaar
14 Roelof Bleker – Waterschap Rivierenland – 5 jaar
15 Toine Poppelaars – Waterschap Scheldestromen – 5 jaar
16 Hein Pieper – Waterschap Rijn en IJssel – 4 jaar
17 Bert Middel – Waterschap Noorderzijlvest – 3 jaar
18 Herman Dijk – Waterschap Groot Salland – 3 jaar
19 Tanja Klip-Martin – Waterschap Vallei en Veluwe – 2 jaar
20 Carla Moonen – Waterschap Brabantse Delta – 2 jaar
21 Hetty Klavers – Waterschap Zuiderzeeland – 2 jaar
22 Gerhard van den Top – Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht – 1 jaar
23 Ger Driessen – Waterschap Peel en Maasvallei – 0 jaar

Een gemiddelde Dijkgraaf is vanaf 2008 in dienst (7 jaar). Dit is langer dan de reguliere termijn van 6 jaar.

Waterschap meten deel 2

Video-fragment van ‘Meten is Weten

Aanvulling 5 juli 2017
Bovenstaande meting is gedaan aan de hand van de overheidsdatabase Overheid in Nederland. Gekeken is naar de zittende looptijd bij dezelfde waterschap.

Indien dit niet gedaan wordt en gekeken wordt naar de langstzittende Dijkgraaf van Nederland (ooit) dan is dit Henk Tiesinga. Henk Tiesinga is van 1993 tot 2000 dijkgraaf Waterschap Noordoostpolder. Vanaf 2000 (door een fusie tussen waterschap Noordoostpolder en Heemraadschap Fleverwaard) is Henk Tiesinga dijkgraaf van het Waterschap Zuiderzeeland. Hij blijft hier dijkgraaf tot 2013.

Martijn Hulsen

Eerder in deze reeks verschenen: ‘de langstzittende Tweede Kamerleden‘ (2015),  ‘de langstzittende raadsleden in Nederland‘ (2015),  ‘de langstzittende wethouders in Nederland’(2015),  ‘de langstzittende Statenleden in Nederland‘ (2015), ‘de langstzittende griffiers van Nederland‘ (2014), ‘de langstzittende gemeentesecretarissen van Nederland‘ (2014), ‘de langstzittende Europarlementariërs (2014)’. en ‘de langstzittende burgemeesters in Nederland‘ (2014).