Er is ruimte voor een nieuwe politieke partij. Het betreft de Algemene Ambtenaren Partij, afgekort ‘AAP’.

Luisteren

AAP: De partij die WEL luistert naar de ambtenaren

Ik sta voor Aap
Er gebeurt veel in overheidsland. Overheidsbudgetten staan onder druk en het takenpakket wordt aangepast.

De opgave? Meer doen voor minder geld. De overheid transformeert zich.

Helaas is deze transformatie niet van rups naar vlinder.

Nee, het tegenovergestelde gebeurt. De fladderende vlinder trekt zich terug van de buitenwereld. Een buitenwereld waarin de overheid negatief wordt weggezet in de media.

Daarnaast zien we het aantal ambtenaren slinken naar 1 miljoen in 2016. In 2012 waren er nog 1.060.000 ambtenaren. Deze daling doet zich in bijna alle overheidssectoren voor: Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen, onderwijs, politiek, defensie, onderzoeksinstellingen en de rechterlijke macht. Ambtelijk Nederland staat op z’n kop. Tel hierbij de vergrijzing en de wens ‘vanuit Den Haag’ om de overheid kleiner te maken en we hebben een interessante business case te pakken.

Wat moet ik dan als ambtenaar?
Starre loononderhandelingen, corrupte bestuurders en overheidsregelingen (pgb) die niet helemaal optimaal werken….

Als ambtenaar heb je niet het makkelijkste beroep gekozen. Je werkt voor het algemeen belang en dat is nu net het belang, waar elk individu zijn eigen mening over heeft. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de ‘9 tot 5-mentaliteit’. Dit beeld heerst in de media, terwijl de werkelijkheid toch net iets anders kan zijn.

Kortom, we staan voor AAP: De Algemene Ambtenaren Partij
De Algemene Ambtenaren Partij komt op voor de hardwerkende ambtenaren. Qua aantal betreft het een grote groep en deze verdienen een hart onder de riem. 

Het partijprogramma zet zich af van de zittende partijen. Het omdenken vindt plaats.

Het voorstel is:
* 10% loonsverhoging en meer vrije dagen;
* Een campagne a la SIRE om de hardwerkende ambtenaren beter te profileren;
* Een inspraakrecht voor ambtenaren bij het politieke debat (lees hier de eerdere blog over het Barbatruc-effect);
* Een constructieve samenwerking met de PvdD.

Op Malieveld
De oprichting van de ambtenarenpartij gebeurt op het Malieveld. Alle ambtenaren in Nederland krijgen hiervoor een uitnodiging.

Eenieder krijgt daarbij een groot wit bord. Op het bord staat met grote letters: ‘Ik sta voor AAP’. Gezamenlijk marcheren we dan over het Malieveld.

Het eerder voorstel om in een naakte reet rond te lopen is afgewezen door het campagneteam. Dit zou te schokkende beelden opleveren voor het 8 uur journaal.

Ik sta voor aap 2

AAP: ‘weg met de vooroordelen over de ambtenaren’

Met knipoog,
Martijn Hulsen
Onderzoeker Overheid in Nederland

Bovenstaande blog is ontstaan naar aanleiding van meerdere discussies aangezwengeld door een zeer gewaardeerde collega. Bovenstaande blog draag ik aan hem op. Dank voor de prettige samenwerking. Daarnaast zie ik ruimte voor meer marketing bij de overheid. Aan de hand van bijvoorbeeld een burgerpanel kan een gemeente al snel het verschil maken. 

29 juli 2015
Na publicatie van bovenstaande blog komt in een onderzoek van Binnenlands Bestuur naar voren dat vier op de tien ambtenaren moe van vakantie terug komt. Het is echt tijd voor een nieuwe partij..

31 juli 2015
Mocht er geen draagvlak zijn voor de naam AAP, dan kan de ambtenarenpartij zich profileren onder een meer sexyer namen. Zo kregen we de suggestie binnen om de politieke partij ‘Bier-voor-een-Euro’ te noemen. Verwacht wordt dat deze naam jonge kiezers trekt. En wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

 


De overheid: leuker kunnen we het niet maken; wel gemakkelijker.