Beeldvorming..

Overheid probleem amerika

Wat zegt de Amerikaanse burger op de vraag wat het grootste probleem is? (bron: Gallup, 2015)

Cliché
Vraag een duizendtal Amerikanen wat het grootste probleem van het land is en er volgen wisselende antwoorden. In 2014 was het grootste probleem niet de slechte economische vooruitzichten, de werkloosheid, de gezondheidszorg of de immigratie. Nee, de Amerikanen geven aan dat de overheid het grootste probleem is.

18% van de Amerikanen beschouwt de overheid als het grootste probleem van het land
Zoals de onderzoekers van Gallup het zeggen: ‘de overheid betreft de ontevredenheid inzake president Obama, het congres en de andere politieke leiders (inclusief de daar bijhorende politieke conflicten).

In 2013 stond de ‘overheid’ nog op de 2e plaats en in 2012 op de 3e plaats.

Mijn inziens kunnen we de categorie ‘economie’ en ‘werkloosheid’ samenvoegen, maar ik snap -vanuit meerdere oogpunten- waarom de onderzoekers deze categorieën hebben opgesplitst.

Vandaar is het zinvol om de onderliggende resultaten te bestuderen:

Grootste problemen overheid

Problemen <2% 2014 (Gallup)

In Nederland is veiligheid (terrorisme) een van de belangrijkste thema’s. In onderliggend onderzoek wordt deze minder vaak benoemd (2%).

Alles draait om perceptie en beeldvorming, zoals ook in de blog  ‘zet eens een bril op‘ valt te lezen. Of zoals Oscar Wilde zei:

‘In Amerika regeert de president vier jaar en de journalistiek voor eeuwig en altijd’. (Oscar Wilde)

 

Met Amerikaanse groet,
Martijn Hulsen