Data: kennis is macht

Open data voor eenieder
Juli j.l. heeft Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken de open data van de overheid laten uitbreiden met 550 datasets. Op de planning staan nog eens 300 datasets.

Het hergebruiken van overheidsdata heeft z’n waarde. MEPSIR (2006) schat in dat de markt voor overheidsinformatie in de Europese Unie een waarde heeft van 27 miljard Euro.

Open data is ook helemaal booming in Nederland. Maar waar kunnen wij die open data dan vinden?

Een overzicht van 11 databronnen.

1. Dataportaal van de Nederlandse overheid
Bij dit dataportaal vindt u een overzicht van alle beschikbare en herbruikbare data van de Nederlandse overheid. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) beheert het dataportaal.

2. Open Data Nederland
Open Data Nederland bundelt alle beschikbare open datasets in een catalogus. Vervolgens kunt u als gebruiker hier kosteloos gebruik van maken.

3. Platform Open Data
Het Platform Open Data heeft als doel om niet-privacy gevoelige overheidsdata te hergebruiken. Het maakt daarbij gebruik van andere ‘input’, zoals van de datasets van Data.overheid.nl. Een overzicht van alle uitgaven van lokale overheden kan overigens gevonden worden bij Openspending.nl.

4. Hack de overheid
Hack de overheid is een groep van programmeurs en ontwikkelaars, die continu kennis delen over open data met als doel om hier bruikbare (nieuwe) open data, tools en apps te maken. Dit kennis delen gebeurt ook via bijeenkomsten en het organiseren van wedstrijden om snel nieuwe oplossingen voor de overheid te realiseren.

het zit allemaal in de data verborgen

‘Doe mij maar een portie open data’

5. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Er zullen weinig Nederlanders zijn, die het CBS niet kennen. Zoek bij het CBS in de zoekbalk naar Iv3-rapportages en gij zult veel vinden.

6. Kenniscentrum Open Data
Het Kenniscentrum Open Data van TU Delft (opgericht in 2012) combineert de wetenschap met de praktijk om bestuurlijke-juridische vraagstukken rond beschikbaarheid van geografische overheidsdata op te lossen.

7. Open Data in Vlaanderen (Vlaamse Overheid)
Open data in Vlaanderen is soortgelijk aan de dataportaal van de Nederlandse overheid.

8. Open Government Initiative (Amerika)
De Amerikaanse variant van open data is de Open Government Initiatieve van het Witte Huis. Machtig mooi. Op de site worden praktijkvoorbeelden genoemd hoe open data het dagelijkse leven kan verbeteren.

Open data

Data-entry: zal dit over tien jaar nog steeds bestaan?

9. Forum Standaardisatie
Het Forum Standaardisatie bevordert de toepassing van open standaarden binnen de Nederlandse overheid. Systemen worden beter, als ze gegevens onderling kunnen uitwisselen. Het betreft hier het creëren van de zogenaamde open standaarden.

10. Overheidscijfers
Op overheidscijfers worden data van de Nederlandse overheidsinstellingen ontsloten. Het interessante van deze website is, dat een bedrijf, LiquaFactive, het ontsluiten van open data gebruikt om zichzelf als bedrijf beter te profileren. Chapeau.

11. Overheid in Nederland
Last but not least, Overheid in Nederland. Overheid in Nederland betreft een dataset van alle overheidsbestuurders (incl. enkele ambtenaren, waaronder griffiers), die continue geactualiseerd wordt. Deels door de gebruiker, deels door de onderzoekers.

Adresgegevens van raadsleden kunt u vinden via http://www.raadslid.nl. Voor wethouders is er ook een portal om adresgegevens op te zoeken. Dit is http://www.wethouder.nl

Ennuh?
Kennis delen is vermenigvuldigen.

In die zin is het een prima ontwikkeling dat er continu meer datasets beschikbaar worden gesteld.

Des te makkelijker het is om data te verzamelen, des te belangrijk de interpretatie (leeswijzer) wordt.

Data behoeft duiding. Meestal staat deze leeswijzer opgenomen in de dataset, maar wordt weleens over het hoofd gezien. Gebruik dus continu het onderbuikgevoel bij het interpreteren van de resultaten.

Doen we dit niet, dan is het prijsschieten voor de media.

Uiteindelijk blijft de overheid een makkelijke prooi…

Enige tegengewicht, vanuit de overheid, is gewenst…

Met zware groet,
Martijn Hulsen
Onderzoeker Overheid in Nederland

“Big Data is like teenage sex: Everyone talks about it, nobody really knows how to do it, everyone thinks everyone else is doing it, so everyone claims.”


Overheidsadressen