Leider

Wereldleider of -lijder?

Wereldleiders
Op dit moment kent de wereld ruim 7 miljard mensen.

Het is een opgave om hier boven uit te springen.

Wie waren nu echte wereldleiders? Welke personen staken het hoofd boven het maaiveld? (zowel positief als negatief)

Een overzicht van opvallende wereldleiders:

1.  Nelson Mandela (1918-2013)

“Ik zal voor vrijheid vechten tot ik erbij neerval”

Nelson Mandela was een Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsstrijder. In 1963 werd hij opgepakt en kreeg hij een levenslange gevangenisstraf. In 1990 werd hij vrij gelaten om in 1994 gekozen te worden tot president van de Republiek Zuid-Afrika.

Nelson Mandela maakte zich hard voor een zwart-blanke toekomst voor Zuid-Afrika. Hiervoor waren hervorming nodig, die hij zelf initieerde.

2. Abraham Lincoln (1809-1865)

‘Men kan de armen niet rijker maken door de rijken te vernietigen’

Abraham Lincoln was een Amerikaanse president (16e) en is verantwoordelijk voor het afschaffen van de slavernij. Hier lag een vier jaar durende burgeroorlog aan ten grondslag.

3. Winston Churchill (1874-1965)

“I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat”

Winston Chrurchill was een Britse premier tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn toespraken waren een inspiratie en ‘houvast’ voor het Britse volk tijdens de oorlog.

4. Margaret Thatcher (1925-2013)

“Veel van onze moeilijkheden zijn te wijten aan het feit dat ons volk zich voor alles wendt tot onze politici”.

Margaret Thatcher was Britse premier van 1979 tot 1990 en de eerste vrouwelijke premier. Ze kreeg de bijnaam van ‘iron lady’.

Ze was o.a. verantwoordelijk voor de sluiting van de mijnen en de overwinning van de oorlog bij de Falklandeilanden op Argentinië die het Britse eilandenrijk aanviel.

5. Ronald Reagan (1911-2004)

“De overheid is niet de oplossing voor onze problemen; de overheid is zelf het probleem”

Ronald Reagan was Amerikaanse president (40e) en heeft een aanbodeconomisch beleid toegepast op de binnenlandse economie (belastingverlaging, deregulering, afname van overheidsuitgaven en beperking macht vakbonden). Daarnaast was hij president bij het begin van de Koude Oorlog.

Leider wereld

Wereldleider of wereldlijder?

6. Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948)

“De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht”

Mahatma Gandhi was een Indiaas politicus en grondlegger van de moderne staat India. Hij bracht de hindoes en moslims in India bij elkaar.

7. Mao Zedong (1893-1976)

“De meest essentiële kracht die onze zaak leidt is de Chinese Communistische Partij. De theoretische basis die de richtlijn vormt voor ons denken is het Marxisme-Leninisme”

Ma Zedong was een Chinese dictator en wilde het bewustzijn van de natie ‘moderniseren’. Hij reageerde met harde hand (om zijn standpunten duidelijk te maken), wat resulteerden in >40 miljoen doden.

8. Adolf Hitler (1889-1945)

“Iedere propaganda moet populair zijn, en haar intellectueel peil instellen op het begripsvermogen van de meest achterlijke onder diegenen, tot wie zij zich wenst te richten. Daarom moet haar peil, zuiver intellectueel gezien, des te lager worden gehouden, naarmate de te bereiken massa groter is. Is het echter de bedoeling, om een geheel volk te beïnvloeden, zoals bij de propaganda, om in een oorlog tot het laatste toe vol te houden, dan kan men in het geheel niet te voorzichtig zijn bij het vermijden van denkbeelden, die al te hoge intellectuele eisen stellen aan het publiek”.

Adolf Hitler was rijkskanselier van Duitsland. De dictator reageerde met harde hand om meer lebensraum voor Duitsland te creëren (als reactie op de, naar zijn mening, vernederingen van de Vrede van Versailles) en om de nazi-ideologie na te streven.

9. Ernesto Guevara 1928-1967)

“Wanneer een socialistische samenleving alleen maar een verhoging van het levenspeil brengt, wanneer hij niet zou leiden tot een betere mens, interesseert die revolutie mij niet”.

Che Guevara was een Cubaans guerrillaleider, die via een revolutie in 1959 aan de macht in Cuba kwam. In 1966 verliet hij Cuba om de revolutie in andere landen te verspreiden (Congo, Bolivia). Op een gegeven moment liep hij tegen de lamp (CIA-actie).

10. Jozef Stalin (1878 – 1953)

“De dood van één mens is een tragedie; de dood van miljoenen slechts een statistiek”.

Jozef Stalin was een Sovjet-Russiche politicus, die zorgde voor de industrialisatie en een overwinning op de Duitse strijdkrachten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

11. Kim II Sung (1912-1994)

“Lenin leefde, Lenin leeft, Lenin zal leven”

Kim II Sung was de leider van Noord-Korea en werd in zijn land ‘de Geliefde leider’ genoemd..

12. Charles de Gaulle (1890-1970)

“De regering moet geen voorstellen doen, maar orders geven.”

Charles de Gaulle was Franse politicus en was de eerste president van de Vijfde Republiek.

13. Vladimir Lenin (1870-1924)

“пусть 90% русских погибнет, лишь бы 10 % остальные жили при коммунизме” (“Laat 90% van de Russen sterven, dat de 10% maar zou kunnen leven in communisme”)

Vladimir Lenin was de eerste premier van de Sovjet-Unie. Onder zijn bewind (‘De Rode Terreur’) werd gevochten tegen het Russisch orthodox christelijk geloof en tegen de Russische boeren en arbeiders.

14. Franklin Roosevelt (1882-1945)

“De grondwet van de Verenigde Staten heeft bewezen de meest schitterende elastische opstelling van overheidsregels ooit geschreven te zijn”.

Franklin Roosevelt (FDR) was Amerikaanse president (32e) en is de enige president in Amerika die vier (!) keer gekozen is.

15. Osman bin Laden (1957-2011)

“Zolang ik leef, is er geen rust voor de vijanden van de Islam’.

Osman bin Laden was oprichter en leider van de islamitische terreurorganisatie Al Qaida. De geschiedenis kennen we (helaas).

16. Benazir Bhutto (1953-2007)

“Democratie is de beste wraak”

Benazir Bhutto was de eerste vrouwelijke premier van Pakistan en tegenstander van de voormalige president Pervez Musharraf.

17. Diana Spencer (1961-1997)

“Being a princess isn’t all it’s cracked up to be”

Diana Spender was echtgenote van Charles, prins van Wales. Haar charismatische inzet voor goede doelen, waaronder de campagnes tegen het gebruik van landmijnen en AIDS-campagnes, maakte haar geliefd.

Achter elke grote persoon

‘Achter elke grote persoon staat een krachtige partner’

18. Alexander Dubcek (1921-1992)

“For us she is not the iron lady. She is the kind, dear Mrs. Thatcher”

Alexander Dubcek was een Slowaakse politicus en tegenstander van de ‘normalisatie’ van de samenleving die het communistische regime in die tijd doorvoerde.

19. Anwar Sadat (1918-1981)

‘Mensen zijn gevangenen van alles wat ze niet bezitten’

Anwar Sadat was Egyptische president en sloot in 1979 vrede met aartsvijand Israël. De Arabische wereld sprak hier schande van.

20. John Paul (1920-2005)

“Ik heb jullie gezocht, nu zijn jullie bij mij. Ik dank jullie”

Paul Johannes Paulus II was een Pools Pauls (264ste) van de Rooms-Katholieke Kerk. De paus sprak zeg uit tegen communisme, materialisme en kapitalisme. Ook sprak hij zijn onvrede uit over de Koude Oorlog.

team

‘Lijstje wereldleiders is arbitrair’.


Ennuh?

Opsommingen (lees: lijstjes) zijn gevaarlijk. Zeker als het lijstje tot stand is gekomen door middel van een enkele visie. In die zin vraag ik eenieder om me aan te vullen.

 

Top,
Martijn Hulsen