Aantal leden politieke partij

Het aantal leden per politieke partij (1983-2015; Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen )

Politieke partij
Een politieke partij is een organisatie die erop gericht is door deelname aan verkiezingen invloed te verkrijgen op overheidsbeleid in een bepaald geografisch gebied.

De naam ‘politieke partij’ wordt niet in de kieswet of grondwet gebruikt. Dit verschilt per land.

Elke partij heeft zijn eigen gedachtegoed.

Aantal leden politieke partij 2015
Een overzicht van het aantal leden per politieke partij (feb. 2015):

 1. CDA – 53.107 leden
 2. PvdA – 49.155 leden
 3. SP – 42.679 leden
 4. VVD – 30.895 leden
 5. SGP – 29.974 leden
 6. D66 – 25.190 leden
 7. ChristenUnie – 23.521 leden
 8. GroenLinks – 21252 leden
 9. Partij voor de Dieren (PvdD) – 12.254 leden
 10. 50plus – 7.543 leden

De politieke partij ‘CDA’ kent het meest aantal leden van Nederland, gevolgd door de PvdA en de SP.

Dalend aantal leden 
In het verleden waren meer mensen lid van een politieke partij dan hedendaags.

Terwijl in 2015 minder dan 300.000 mensen lid zijn van een politieke partij, waren dat er nog 400.000 in 1982.

Aantal leden politieke partij1

Dalend aantal leden politieke partij (1982-2014; Politieke Academie)

In 2005 zag het lijstje van het aantal leden per politieke partij er als volgt uit:

 1. CDA – 73.000 leden (in 2015: – 19.893 leden)
 2. PvdA – 61.111 leden (in 2015: -11. 956 leden)
 3. SP – 44.299 leden (in 2015: -1.620 leden)
 4. VVD – 41.861 leden (in 2015: -10.966 leden)
 5. SGP – 25.900 leden (in 2015: + 4.074 leden)
 6. ChristenUnie – 24.235 leden (in 2015: – 714 leden)
 7. GroenLinks – 20.709 leden (in 2015: + 543 leden)
 8. D66 – 12.827 leden (in 2015: 12.363 leden)

Het CDA verloor in de periode 2005-2015, dagelijks, 5 leden. 

D66 won in dezelfde periode, dagelijks, gemiddeld 3 leden.

Financiering politieke partijen
Politieke partij zijn, voor hun financiering, mede afhankelijk van het aantal leden.

Financiering per politieke partij

Subsidie overheid per politieke partij (BZK, 2015)

In de Wet Financiering Politieke Partijen staat waar elke politieke partij recht op heeft

Artikel 8

 • 1.De subsidie bedraagt ten hoogste de som van de volgende bedragen:

  • a.een basisbedrag van € 175.563, per kamerzetel van de politieke partij een bedrag van € 50.921 en per lid van de politieke partij een bedrag dat gelijk is aan € 1.922.318 gedeeld door het totale aantal leden van de politieke partijen die op de peildatum subsidie ontvangen;

  • b.indien de politieke partij op de peildatum een politiek-wetenschappelijk instituut heeft aangewezen als neveninstelling als bedoeld in artikel 2, een basisbedrag van € 123.306 en een bedrag van € 12.674 per kamerzetel van de politieke partij;

  • c.indien de politieke partij op de peildatum een politieke jongerenorganisatie heeft aangewezen als neveninstelling als bedoeld in artikel 3, een bedrag per kamerzetel van de politieke partij en een bedrag per lid van de politieke jongerenorganisatie, berekend overeenkomstig het tweede lid;

  • d.indien de politieke partij op de peildatum een instelling voor buitenlandse activiteiten heeft aangewezen als neveninstelling als bedoeld in artikel 4, een basisbedrag en een bedrag per kamerzetel van de politieke partij, berekend overeenkomstig het derde lid.

N.b. Als er in Nederland 300.000 mensen lid zijn van een politieke partij, dan staat elk lid van een politieke partij gelijk aan € 6,40. 

Ennuh?
Critici noemen een daling van het aantal leden van een politieke partij een teken van desinteresse in de politiek.

Persoonlijk denk ik, dat juist het tegenovergestelde aan de hand is.

Mensen zijn nog nooit zo betrokken geweest bij politiek.

Dit meet zich helaas niet uit in het verkiezingsopkomstpercentage. Wel in het aantal positieve en negatieve woordjes over de politiek op social media.

De social media maakt de politiek bereikbaar voor eenieder.

U bent het levend voorbeeld.

U leest namelijk deze blog.

 

Top,
Martijn Hulsen
Onderzoeker Overheid in Nederland (volg ons ook op Facebook Overheid in Nederland en Twitter Overheid in Nederland)