pinoccio

Tja..

Een leugen voor eigen best wil.
Eenieder kent het verhaal van president Clinton. Iets soortgelijks gebeurde met zijn uitspraak: ‘I experimented with marijuana a time or two and I didn’t like it, and didn’t inhale and never tried it again’.

President Obama leerde hier van door zelf de vuile was al buiten te zetten over zijn eigen verleden vóór zijn eigen installatie . Slim.
Daarmee haal je ook meteen de munitie weg bij de tegenstanders.

Mannen liegen vaker dan vrouwen
Uit onderzoek blijkt dat mannen drie keer zo vaak liegen als vrouwen (HushHush.com, 2015).

Enkele cijfers:

Jaarlijks liegt een man 1.000x. Vrouwen liegen gemiddeld 1x per dag.

Vrouwen liegen met name over hun emoties; mannen liegen met name over iets wat ze hadden moeten doen, maar niet gedaan hebben.

Zowel vrouwen als mannen zijn niet 100% bewust van de eigen leugen. Het gaat soms op de automatische piloot.

Over schaduw

In de politiek hebben ze het over ‘over de eigen schaduw heen springen’. Hoort liegen daarbij?

Onbekend maakt onbemind
Een leugen is een bewering waarvan de afzender weet dat deze in strijd is met de waarheid. Althans, dat zou hij / zij moeten weten.

Het is een politieke doodzonde als er, door een politicus, gelogen wordt. Onder liegen verstaan we dan ook het niet informeren van anderen. Zo was er onlangs nog het Fyra-debacle. De Kamer was niet tijdig en volledig geïnformeerd.

Maar waarom zou je liegen?
Liegen is topsport. Je moet namelijk onthouden tegen wie je wat hebt gezegd. En dat met een Poker face.

Iedereen kent het spel poker. Een belangrijk speelelement bij poker is het bluffen. Met bluffen wil je de de indruk wekken, dat je betere of slechtere kaarten hebt dan dat men in werkelijkheid heeft.

Vanuit kansberekening gezien is het vrijwel een onmogelijke opgave om zonder te bluffen een Poker Competitie te kunnen winnen.

Misschien moet politiek wel gezien worden als poker. In de blog ‘politiek is een spel‘ werd al eerder vermeld, dat politiek diverse spelregels kent.

Poker face

Politiek & Poker Face

Ruim 10.000 mensen spelen in Nederland het spel ‘politiek’
De uitdaging is, dat je als politicus niet alles kunt vertellen. Simpelweg doordat je daarmee je onderhandelingspositie verzwakt bij de verschillende stakeholders. Je verspeelt je kaarten.

Anders kunnen we net zo goed een webcam (+ bandrecorder) plaatsen bij onze Minister-President.

Dit is niet het geval, waardoor er -als tussenoplossing- Kamervragen worden gesteld. Daarnaast informeert de Minister-President zelf actief de Kamer.

Toch zal hij niet alles communiceren.

Is dat liegen?

Nee, dat is Poker. Je zet op het juiste moment de juiste fiches in.

Het fiche ‘I didn’t have sex with that woman’ was een leugen. Toch werd het spel zo gespeeld dat hij won.

Conclusie?

Een sigaar uit eigen doos..

 

Met ontdekkende groet,
Martijn Hulsen