Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat.

Peilingen
Periodiek verschijnen de verkiezingsuitslagen. In een eerdere blog werd dit de peilingen-paradox genoemd.

Bij elk onderzoek is een terugkerend element de representativiteit van het onderzoek. Eenieder interpreteert een andere ‘representativiteit’.

Maar, daar gaan we het nu niet over hebben.

Nee, vandaag gaan we het hebben over de ultieme voorspeller.

Een harig monster.

Een monster, dat er in slaagt om jaar op jaar honderden (beurs)analisten te slim af te zijn

Een hartelijk welkom aan:

Gorilla

Beursgoeroe Jacko (n.b. de foto wijkt af van de echte Jacko)

Jacko, de beursgorilla
In Nederland zijn er honderden beursanalisten; de ene slimmer dan de andere.

In de afgelopen 15 jaar heeft een aap 13x (!) betere resultaten laten zien dan de AEX. Jacko behoort daarmee tot de beste beursanalisten van Nederland.

In 15 jaar tijd heeft Jacko een positief rendement behaalt van 92% over zijn eigen portefeuille. De AEX presteerde in dezelfde periode een negatief rendement van 37%.

Methodiek ‘Jacko’
Jacko kiest willekeurig tien fondsen uit de AEX, AMX en AScX. Ondanks dat de mogelijkheid bestaat dat beursgorilla Jacko over speciale vaardigheden beschikt, is de (steekproef)trekking at random (willekeurig).

De methodiek ‘Jacko’ wil ik als experiment ook toepassen bij de Nederlandse verkiezingen. Dit kan gezien worden als controlegroep van de huidige voorspellingen van o.a. Maurice de Hond, EenVandaag en I & O Research.

Mag ik een hartelijk applaus voor:

Politieke adviseur ‘Excel’.
Politieke adviseur ‘Excel’ heb ik gevraagd om ad random de winnaars van de volgende Tweede Kamerverkiezingen te benoemen. De moeilijkheid zit hem erin,  dat er nog geen verkiezingen zijn ingepland. Toch wil Excel alvast een antwoord geven.

Dit is gedaan door in kolom A alle (zittende) politieke partijen te benoemen. Vervolgens een Ad Random-formule ingevuld bij kolom B waarna 6x op F9 is gedrukt. De Ad Random-formule luidt =INDEX($A:$A;ASELECTTUSSEN(1;AANTALARG($A:$A));1)

De drie winnaars van de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen zijn:
– PVV
– PvdA
– GroenLinks

De drie verliezer van de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen zijn:
– PvdA
– ChristenUnie
– 50PLUS

In ieder geval heeft ‘Excel’ één voorspelling zeker goed. Één partij is namelijk zowel winnaar als verliezer aangegeven… Peilingen…

 

Martijn Hulsen

 

Update mei 2017
De winnaars van de Tweede Kamerverkiezingen waren (inderdaad) GroenLinks en PVV. De PvdA is verkeerd gekozen door Jacko.

Bij de verliezers heeft Jacko PvdA wel goed. De ChristenUnie en 50PLUS heeft Jacko verkeerd gekozen.