po·li·ti·cus (de; m,v; meervoud: politici)
1 iem. die aan politiek doet

po·li·tiek (de; v)
alles wat met het besturen van een land, provincie, gemeente enz. te
maken heeft
: de binnenlandse politiek
beleid, gedragslijn: de onderwijspolitiek van de regering
de gezamenlijke politici

Politicus
Je zult het maar zijn.

M.i. is het een eer om politicus te zijn. We mogen namelijk trots zijn om voor de Nederlandse overheid te werken.

Is zo’n politicus-leven weggelegd voor gewone mensen?

Nee. Sommigen doorzien de spelregels van de politiek namelijk niet.

Blog Computer oin2

Bestaat er een handboek Politicus?

Volg het ‘handboek Politicus’
Er wordt veel geschreven over politici (o.a. raadsleden, wethouders en Statenleden). Daarnaast is er de bekende televisieserie House of Cards. Maar is er een handboek Politicus?

Alles overziend, zie ik 10 (overlevings-)lessen voor politici, die zeker in het handboek thuis horen.

Het betreft:

Les 1: Neem het niet persoonlijk
Politiek is een spel. Er worden dingen gezegd en geschreven, die niet altijd door de beugel kunnen. Weet dit.

In de politiek ga je niet (alleen) om vrienden te maken; daarvoor kun je beter naar het café gaan.

In de politiek ga je o.a. om je eigen standpunten te etaleren. Benader cases en beleidsstukken zakelijk en voorkom dat je discussie verliest op basis van emotie.

Les 2: Wees eerlijk
In de laatste blog werd nog gerefereerd naar de uitspraak ‘I did not have sex with that woman‘. Ook al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel. In die zin kun je beter dingen verzwijgen, dan liegen.

Als eenmaal bekend is, dat je gelogen hebt, dan is het exit.

Les 3: Delen is vermenigvuldigen
Nederland kent een parlementaire democratie. Door coalities te smeden, wordt resultaat bereikt.

Coalities kunnen alleen gesmeden worden door te delen. Laat ook andere mensen scoren (met jouw standpunten c.q. ideeën). Succes heeft meerdere vaders nodig.

Besef dat als sommige partijen ‘vreemd’ stemmen t.a.v. bepaalde beleidsstukken, dat dit part of the deal kan zijn. Bij een andere beleidsstuk krijgen ze dan iets terug. Dit noemen ze wisselgeld.

Les 4: Politiek is een marathon en niet een sprint
met enkele intervallen
Politiek is vertrouwen. Vertrouwen komt ter voet en gaat weg ter paard.

De marathon begint op de dag na de laatste verkiezingen. Win vertrouwen en zet in op de actualiteit en formuleer heldere standpunten.

Wat is jouw stipje op de horizon?

Des te meer voorkeurstemmen je kunt vergaren bij de verkiezingen, des te steviger je positie in de politiek wordt. De voorkeurstemmen vormen je (onzichtbare) spierballen in elk politiek debat.

Les 5: Verhalen bewegen kiezers
Denk aan het boek van Jesse Klaver. Neem mensen mee in een verhaal, waarbij de output de basis van de communicatie is.

Vertel over het toekomstbeeld van de gemeente, de sportclub of Nederland en maak de output tastbaar door plaatjes toe te voegen. Maak desnoods een film.

blog Evenement

Neem mensen mee in het verhaal – vertel over het stipje op de horizon (in dit voorbeeld de te verwachte OUTPUT van een evenement)

Anno 2015 wordt met name de input gecommuniceerd. Dit betreft bijvoorbeeld de beleidsnota’s ten aanzien van retail of de veiligheid. Ook de discussies rondom belastingheffing (ozb) zijn leuk, alhoewel het nog leuker is als zichtbaar wordt gemaakt wat met de belasting gedaan wordt.

Zonder het heffen van belasting was het een puinzooi in Nederland. Geen politie, geen wegen, geen sociale voorzieningen….

Les 6: Inhoud gaat voor (social) media
Elke vier jaar is er een piek in het aantal aanmeldingen bij Twitter. Elke politicus start zijn/haar loopbaan namelijk met het aanvragen van een eigen account.

Maar welke berichten moet je dan online plaatsen?

Maak eerst een blauwdruk van je eigen standpunten / visie. Zorg voor een eigen stipje op de horizon. Nadat dit bekend is, is de tijd rijp voor (social) media.

De social media-links kunnen geplaatst worden op de site OverheidinNederland.nl. Doel is om zelf nog meer zichtbaar te zijn.

Blog Computer oin

Website Overheid in Nederland

Les 7: Ben uniek en handel ludiek
Je bent uniek door te werken voor het algemeen belang. Je werkt bij de overheid.

En dat is niet voor iedereen weggelegd. Je bent gekozen. Een echte volksvertegenwoordiger.

Besef dit.

Je valt pas echt op als je ludiek handelt. Sommige politici zijn bekend geworden door hun quotes. Andere zijn bekend geworden door hun uiterlijk, hun levensstijl, hun activisme, hun afkomst…

Les 8: Laat iedereen doen waar hij / zij goed in is
Eenmaal gekozen, als overheidsbestuurder, is het raadzaam om je portefeuille aan te passen aan je eigen wensen/voorkeuren.

Politiek is passie. Zonder passie geen politiek. Zorg dus voor een portefeuille, waar je op kunt uitleven.

Zorg daarnaast voor een campagneteam. Ook al ben je goed in marketing (lees: personal branding). Je hebt niet tijd om alles zelf te regelen. Jij moet op pad. Jij bent de front end. De back office mag iemand anders doen.

Zorg voor een tekstschrijver en een website-maker.

Focus je op hetgeen waar je goed in bent.

Les 9: Uiteindelijk bepaald de kiezer. Wie is de kiezer?
Je moet kiezen om gekozen te worden.

Tot nu toe is er nog geen kok gevonden, die ‘iets’ kan koken wat iedereen lust. Besef dit en maak keuzes.

Bepaal je eigen doelgroep c.q. achterban. Focus op een eigen doelgroep en vertegenwoordig hun standpunt.

Het is handig als je je eigen doelgroep laat overeenkomen met de doelgroep van je eigen politieke partij. Indien dit niet met elkaar rijmt, dan is het de vraag of je bij de juiste politieke groep bent aangesloten.

De ongeschreven regel is dat je één keer van politieke partij mag wisselen. Benoem bij een switch, dat je dit doet in het belang van de eigen achterban.

Analyseer na elke verkiezing wie op jou gestemd heeft.

De verkiezingsuitslag, met het aantal voorkeurstemmen per persoon, zijn online te vinden onder het kopje ‘procesverbaal verkiezingsuitslagen’.

Les 10: Iedereen is vervangbaar
Ondanks dat je uniek moet zijn en handelen (les 7), ben je niet uniek. Dit is een harde waarheid en besef dit maar al te goed.

Zelfs de machtigste man in de wereld is niet uniek (en vervangbaar). Denk aan Barack Obama. Hij is één keer herkozen, maar moet de volgende keer iemand anders voor laten gaan. Dat zijn de spelregels. Zelfs Poetin wordt op termijn vervangen..

Relativeer en weet dat er meer is dan politiek.

Hallo, familie!

Het zijn van een goede partner (familielid) maakt je uniek… Ben dit dan ook. 🙂

 

Succes en op naar een ander goed politiek jaar,
Martijn Hulsen

Blog Computer oin4

Op naar een goed en vruchtbaar politiek jaar!