De onzichtbare hand van mardonna

De onzichtbare hand van Diego Maradona. In de Nederlandse politiek gebeurt iets soortgelijks.

‘Er is geen gelijk speelveld’
Adam Smith heeft de nodige boeken geschreven over the invisible hand. Hij spreekt over een onevenwichtige markt, waarbij partijen elkaar opzoeken. Samen sta je sterker ten opzichte van de andere partijen.

In de politiek is er ook een invisible hand. Dit handje ‘regelt’ de (overheids)markt.

Vergelijk dit handje met de werking van de hersenen. Als er een verbinding binnen de hersenen niet wordt gebruikt, wordt deze afgebroken.

Gebruik de verbinding, binnen de hersenen, of verlies het.

Niet voor niets gebruiken we geen 100% van onze hersenen. De teller blijft op 10% staan…

Wat zou er gebeuren als we 50% van onze hersenen zouden gebruiken? 
Het idee dat we veel meer capaciteit in ons hoofd -maar ook in ons land- hebben dan we doorgaans benutten, is waarschijnlijk hoopgevend en daardoor emotioneel geladen. Zeker met het feit dat eenieder de Nederlandse democratie kan betreden.

Hoeveel politieke partijen heeft Nederland inmiddels gekend? Eenieder met z’n eigen antwoord op de maatschappelijke vraagstukken.

Het verdwijnen van politieke partijen verbindingen
Stel je had het vandaag voor het zeggen op deze wereld. Je bent Schepper 2.0. Wat zou je hedendaags veranderen? 

Een eenvoudige vraag.

The invisible hand groepeert ons
Je ziet dat wij, inwoners van deze planeet, de oplossing (steeds) zoeken in samenwerken: in het creëren van verbindingen. Wij groeperen ons, als landen, bijvoorbeeld in de Verenigde Naties (VN). Het hoogste overlegorgaan van de wereld.

Op dit moment is er het nodige gaande in de wereld. Denk aan Syrië. Hoe handelt de VN momenteel richting Syrië?

De VN oogt een tijger zonder tanden te zijn. De tijger bijt helaas nog niet…

Je hoeft geen oorlog te voeren om te winnen.
Maar wat zou jij doen als Schepper 2.0?

M.i. begint alles bij de jeugd. Daar valt enigszins nog te sturen.

 

school

The invisble hand: plaats mensen (terug) in de schoolbank

 

Het zou mooi zijn als we het woord ‘oorlog’ niet meer op school zouden leren.

Kunnen we dan het geklaag over onze overheid stoppen ?

“Er moeten meer ambtenaren weg”

“De overheid snapt er helemaal niets van”

“Ambtenaren zouden eens in het bedrijfsleven moeten werken. Dan zien ze pas wat werken is”

 

Onzin
Als ik bovenstaande antwoorden hoor, dan lijkt het altijd alsof ik naar een TV-soap zit te kijken. Behalve gelach, is er geklaag. Heerlijk.. En opbouwend..

Als we het Nederlandse systeem echter vergelijken met andere landen, dan doen we het helemaal niet zo slecht.

Met welk land wilt u ruilen of wilt u helemaal geen overheid?
Zoals uit eerdere blogs blijkt, is het in Nederland allemaal zo slecht niet en mogen we best trots zijn op de overheid.

Uiteraard vergelijken vele mensen onze overheid niet met die van een ander land. Als de Nederlandse overheid echt zo slecht was, dan had het systeem namelijk geen bestaansrecht gehad en hadden we niet zo’n open democratisch systeem. Elke Nederlandse inwoner kan Minister-President worden.

Jukebox-systeem: u krijgt, wat u vraagt
Bezie hoe het gaat in Afghanistan, Nigeria, Pakistan of Zimbambwe. Ondanks dat deze landen dezelfde ingrediënten hebben als Nederland, in de vorm van mensen en ruimte, ziet het daar toch anders uit. Het grootste verschil zit hem m.i. in de kwaliteit van de overheid.

Nederland kent een Jukebox-systeem: u krijgt wat u (aan)vraagt.

Het leven gaat gemakkelijker als u optimistisch leeft. Focus op wat je zelf kunt doen om dingen beter te maken in plaats van kritiek te leveren op wat er fout gaat. Deze denkwijze zou Nederland alleen maar mooier maken.

Maak gebruik van the invisble hand. The invisble hand bent u namelijk zelf. U bepaald namelijk bij de verkiezingen welke persoon gekozen wordt en welk overheidssysteem we -in de toekomst- voorgeschoteld krijgen.

De politiek (l)ee(f)t van uw handen..(!?)

 

Martijn Hulsen
Overheid in Nederland

Nb Volg Overheid in Nederland op Twitter.

 


Het geheim van de overheid