Deze week drie grafieken met, verhoudingsgewijs, de grootte van alle politieke partij.

Gemeenteraadspartijen

Politieke partijen actief in de gemeenteraad (de grootte van het woord vertegenwoordigt de grootte van de partij)

Statenverkiezing

Politieke partijen actief in de Provinciale Staten (de grootte van het woord vertegenwoordigt de grootte van de partij)

Waterschapsverkiezingen.JPG

Politieke partijen actief bij het Waterschap / Hoogheemraadschap

Bron: Overheid in Nederland