de overheid leeft als nooit van tevoren

Van mededelen naar communiceren
De rol van de gemeente verandert. Er vindt een transformatie van mededelen naar communiceren plaats. Burgerparticipatie doet haar intrede.

Bovenstaande transformatie  wordt gestimuleerd door de veranderende maatschappij. Ten opzichte van 10 jaar geleden zijn de ‘burgers’ mondiger.

Niet alleen wonen er meer inwoners in Nederland. Ook zijn er meer middelen om je mening kenbaar te maken. Denk aan de rol van Facebook op het politieke debat. Andere voorbeelden zijn GeenStijl en Twitter.

De gemeente komt naar u toe deze zomer
Gegeven de huidige situatie, kun je als gemeentebestuurder twee dingen doen:
1 Niets
2 Mee veranderen

In een persoonlijk gesprek met een Limburgse bestuurder werd de stelling ‘Op naar 0 m² gemeentehuis’ gelanceerd. Gemeenten zouden meer een ‘Zarlando-gemeente’ moeten zijn. Met andere woorden: de gemeente zou meer maatwerk bij mensen THUIS moeten leveren.

Het is klantonvriendelijk om mensen (steeds) naar het gemeentehuis te sturen. In een tijd waar ‘burgers’ thuis, vanuit de luie stoel, maaltijden/kleding kunnen bestellen en een poetshulp hebben, kun je verwachten dat de gemeente mee mag transformeren.

Gemeentehuis is plek voor ambtenaren en gemeenteraad(?)
Soms is het handig om buiten de kaders te denken. In het kader van het nieuwe werken, kunnen de ambtenaren (misschien) ook meer thuis werken of op flexibele werkplekken.

Net zoals dat het College van B&W weleens extern (bij bijvoorbeeld een bedrijf) vergadert, kan de gemeenteraad ook op wisselende locaties vergaderen.

Door ambtenaren en de gemeenteraad anders gebruik te laten maken van het gemeentehuis, ontstaat er plek voor de burgers op hetzelfde gemeentehuis.

Vind de politicus Nederland

Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie
De discussie gaat altijd over burgerparticipatie. De huidige burgerparticipatie kan ook beter. Burgerparticipatie is m.i. optimaal gelukt, als we 100% response hebben bij onze verkiezingen.

Daarnaast vind ik echter ook dat de overheid meer mag euhh moet participeren bij de burgers (overheidsparticipatie). Kruip dus uit het gemeentehuis en maak het als doel om het gemeentehuis te integreren in de maatschappij.

Op naar de 0 m² gemeentehuis….

 

Martijn Hulsen