100% opkomst

Wat zou er gebeuren als er een opkomst van 10% was? En 100%?

Referendum
Op 6 april 2016 mochten we naar het referendum om te stemmen over het Oekraïne-verdrag. Zowel de voor- als tegenstanders lieten zich over dit referendum uit.

Ik ga hier geen betoog houden over de representativiteit van het referendum*. Wel wil ik voortborduren op een eerder geschreven blog: Wat zou de verkiezingsuitslag zijn geweest als iedereen gestemd had.

Behalve de uitslag (38,1% vóór, 61,1% tegen)** is het namelijk interessant om te weten of deze uitslag zou overeenkomen, als een ieder hun stem zou hebben uitgebracht. Een mooi hersenspinsel.

Vraagstelling
Er zijn voorstanders om méér vragen te stellen bij een referendum. Dit omdat een ja/nee-keuze vrij zwart/wit is. Tegenstanders zien weer liever geen referendum.

In onderzoeksland wordt weleens geroepen: ‘garbage in, garbage out’. Dit betekent letterlijk: rommel in, rommel uit. Als verkeerde data verzameld wordt, dan heb je er later last van.

Een referendum kan gezien worden als een onderzoek. Het referendum maakt meningen zichtbaar. Gekscherend kan gezegd worden, dat er weinig  onderzoeken c.q. enquêtes, worden uitgezet met louter één vraag. Interessant.

“Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?”

Argumentatie helpt bij het maken van beslissingen.
Ondanks dat op onderbuikgevoel beredeneert kan worden waarom mensen voorstemmen of tegenstemmen, had het zinvol kunnen zijn om een stukje argumentatie (toelichting) in het referendum te vragen bij de keuze van ‘vóór’ of ’tegen’.

Uiteraard is het geven van een schriftelijke toelichting optioneel, maar het zou het referendum (lees: de peiling) meer een raadgevend karakter geven***. Burgerparticipatie in optima forma.

Saipan. One hands is holding a glass sphere and it projects the sky and the clouds at the beach.

Het raadgevend referendum als glazenbol voor de Nederlandse overheid.

100% opkomst
Een ander interessant punt is of de uitslag anders zou zijn geweest als slechts 10% hun stem had uitgebracht? En wat als 100% een stem had uitgebracht?

In onderzoek wordt gesproken over non-response. Het is interessant om te weten waarom mensen niet reageren. En uiteraard is het nog interessanter om te weten wanneer ze wel zouden gaan stemmen:

26 procent van de ondervraagden wist simpelweg niet wat te stemmen. Bijna een kwart van de mensen zegt in het geheel tegen het referendum te zijn. – Ipsos, april 2016

Het onderzoek van Ipsos is afgenomen door het nemen van een weloverwogen steekproef. Ook in een steekproef is er (helaas) een non-response. Een interessante onderzoeksvraag is het dus om te weten: waarom mensen niet meedoen aan een onderzoek, dat er juist over gaat waarom u niet meedoet aan onderzoek..

Kijk bijvoorbeeld ook eens naar de FaceBook-pagina’s van de politieke partijen. Waarom hebben deze pagina’s geen 17 miljoen likes?

Interessante onderzoeksvragen..

..voor een referendum..

 

Martijn Hulsen

 

* Zo zou het theoretisch mogelijk kunnen zijn, dat alleen mannen zijn gaan stemmen. In Nederland is de verdeling man/vrouw circa 50/50. Als alleen mannen komen stemmen, kan dit als niet representatief worden gezien. Uiteraard met respect voor de desbetreffende mannen.

** Interessant is het om te zien welke rol GeenStijl.nl hierbij heeft ingenomen. Afgezien van welk standpunt mensen hebben t.a.v. het Oekraïne-verdrag, verdient het respect als partijen grote groepen mensen gemobiliseerd kunnen krijgen. We hebben het namelijk allemaal druk etc. etc.

*** Stel u vraagt raad aan uw moeder of u iets wel of niet zou doen. Dan verwacht u niet alleen het antwoord ‘ja’ of ‘nee’ maar wilt u ook weten waarom ze zo denkt.