Republikeinen versus Democraten

Amerikaanse verkiezingen: House of Cards*

Democraten en Republikeinen: links versus rechts.
In tegenstelling tot Nederland, zijn er in Amerika slechts twee (grote) partijen: de Democraten en de Republikeinen.

De Democraten zijn ‘links’ georiënteerd; de Republikeinen zijn ‘rechts’. Ondanks dat ik mijn vraagtekens zet bij deze indeling (lees ook het blog ‘in welke van de drie hokjes past u?‘), is dit de belangrijkste maatstaf waarop het verschil tussen Democraten en de Republikeinen kan worden uitgelegd.

Een korte geschiedenis:
> Democraten: ‘Let the people rule’
In 1792 is de Democratische partij opgericht. Enkele democratische presidenten zijn: Franklin Roosevelt, John F. Kennedy, Jimmy Carter, Bill Clinton en (nu) Barack Obama.

De mascotte van de Democraten is een ezel. Deze naam kreeg de politieke partij, nadat de democraat Andrew Jackson, vanwege zijn slogan ‘Let the people rule’, ‘Jackas’ werd genoemd (door zijn tegenstanders). Als een echte politicus gebruikte Andrew Jackson deze naam als ‘verkiezingsslogan’. Hij wilde hiermee uitstralen, dat de democratische partij zo standvastig is als een ezel.

ezel democraten

Verkiezingstekening van Andrew Jackson in reactie op ‘Jackas’, Harper Weekly (1870). Vanaf dat moment is het symbool van de democratische partij een donkey (ezel)

Een korte geschiedenis:
> Republikeinen; ‘The Republican Vote’
In 1854 is de Republikeinse partij opgericht. Enkele republikeinse presidenten zijn: Ronald Reagon, George H.W. Bush (sr.) en George W. Bush (jr.).

De Republikeinse partij is ooit opgericht om de slavernij af te schaffen, terwijl de Democraten juist de slavernij in stand wilden houden. Op dat moment was de linkse partij niet ‘links’ en de rechtse partij niet ‘rechts’ .

Een andere naam voor de Republikeinse partij is Grand Old Party (GOP). Opvallend, aangezien de Democratische partij ouder is.

De mascotte van de Republikeinen is een olifant.De olifant was een reactie op de eerdere verkiezingstekening van Andrew Jackson. De Republikeinen wilde iets hebben, om de ezel terug te slaan.

Olifant republikeinse partij

Reactie op bovenstaande tekening: De olifant (Republikeinse partij) verslaat de ezel (Democratische partij), waarna de olifant symbool wordt voor de Republikeinen.

Verschillen tussen de Democraten en de Republikeinen
Zowel de Democraten als de Republikeinen zijn sterk tegen het communisme. Er zijn ook verschillen. Deze verschillen zitten in de standpunten.

Let op:
De Democraten worden liberaal genoemd. Vergelijk dit niet met de situatie in Nederland, want daar zijn juist de liberalen, zoals de VVD, weer rechts (n.b. De Republikeinen worden Conservatief genoemd).

De 7 verschillen:

1 Belasting
Democraten:
Speciale belastingaanpak voor de modale inkomens en de huishoudens met een lager inkomen.

Republikeinen:
Eenieder is gelijk; eenieder betaald even veel. Dit geldt voor zowel de huishoudens als voor de bedrijven.

2 Sociaal
Democraten:
Vóór abortus, vóór homo-huwelijk, willen wapenbezit (enigszins) aan banden leggen en zijn vóór het ingrijpen van de overheid door sociale programma’s (o.a. werkloosheidsprogramma/-ondersteuning) in het leven te roepen..

Republikeinen:
Tegen abortus, tegen homo-huwelijk, willen de vrijheid aan burgers bieden om wapens te bezitten (blog ‘ontwapenen of bewapenen‘) en zijn tegen het teveel ingrijpen door de overheid aan de hand van bijvoorbeeld sociale programma’s.

3 Arbeid
Democraten: 
Verhoging minimaal inkomen, zodat Amerikanen meer geld hebben om te besteden. Democraten zijn voorstander om de eigen Amerikaanse economie te beschermen (richting het buitenland door bijvoorbeeld gebruik te maken van handelsbelemmeringen).

Republikeinen: 
Tegen de verhoging van het minimaal inkomen, zodat het bedrijfsleven concurrerend kan opereren en meer mensen kunnen bereiken met hun producten/diensten. Repulikeinen zijn voor vrije handelszones richting het buitenland; er moet één groot vrij speelveld komen.

Republikeinen versus Democraten

Republikeinen versus Democraten

4 Gezondheid
Democraten: 
Ingrijpen van de overheid is gewenst bij de gezondheidszorg, zodat eenieder gebruik kan maken van de gezondheidszorg.

Republikeinen: 

De overheid moet zich niet te veel bemoeien met de gezondheidszorg om te voorkomen dat daardoor de kosten gaan stijgen. Zo was er bij de Republikeinen veel discussie over de Obamacare.

5 Buitenland
Democraten: 
Bij militair ingrijpen zijn de Democraten voorstander van het gericht ingrijpen en beperkt gebruik van mankracht (leger).

Republikeinen: 
Bij militair ingrijpen willen Republikeinen groter ingrijpen met meer mankracht (en leger power).

6 Milieu
Democraten:
Beperken van de oliewinning en andere fossiele brandstoffen om zo het milieu te beschermen. Tegelijkertijd alternatieve energie (o.a. windenergie) financieel stimuleren.

Republikeinen: 
Geen beperking in oliewinning om zo goedkoper ‘brandstof’ aan de Amerikanen te kunnen aanbieden. Alternatieve energie niet als overheid expliciet promoten. Die rol is weggelegd voor de markt.

7 Onderwijs 
Democraten: 
Stuur mensen op hetgeen wat goed of fout is (o.a. bij eetgedrag). De Democraten beschermen de mensen voor zichzelf.

Republikeinen:
Laat mensen zelf bepalen wat goed of fout is. De mens draagt, volgens de Republikeinen, een eigen verantwoordelijkheid.

 

‘De vent maakt de tent’
Aan o.a. Hillary Clinton en Donald John Trump de taak om de partijstandpunten te verkondigen. In de afgelopen maanden knaagden het met name bij de Republikeinen, dat ze hun standpunten bij dhr. Trump konden terugvinden. Of dat de partijstandpunten door dhr. Trump te extreem werden gepresenteerd. Denk aan de muur, die dhr. Trump wil bouwen bij de Mexicaanse grens.

Alles draait om perceptie (lees ook: De overheid is het grootste probleem in Amerika). Laat de ezel het maar uitvechten met de olifant. Tussen dit geweld is de Tea Party-beweging ontstaan. Dit is een Amerikaanse protestbeweging naar aanleiding van onvrede bij een groep mensen over de grote overheidsuitgaven/-ingrijpen na de economische recessie in 2008.

Dus mochten ‘ze’ er niet uitkomen, dan kan er nog altijd een kopje thee worden gedronken.

Democratie.
Machtig mooi.

 

Martijn Hulsen