reden van twijfel.PNG

Fragment belevingsonderzoek (belevingsonderzoek Decentrale Volksvertegenwoordigers BZK)

Reden om te twijfelen over kandidaatstelling
Afgelopen week benoemde we de redenen waarom volksvertegenwoordigers (raadsleden, Provinciale Statenleden en AB-leden Waterschap) zich kandidaat stellen. Deze week benoemen we de redenen waarom ze twijfelen.

Top 9 redenen waarom raadsleden twijfelen over kandidaatstelling

 1. Hoge tijdsbelasting/werkdruk (61%)
 2. Twijfels over kunnen beïnvloeden van beleid (31%)
 3. Aantal uren vergaderen (26%)
 4. Onzekerheid over eigen geschiktheid (23%)
 5. Opereren in een politieke arena (22%)
 6. Te weinig maatschappelijke waardering van het ambt (18%)
 7. Lage financiële vergoeding (17%)
 8. Leeftijd (te jong of te oud) (12%)
 9. Negatieve aandacht van de media (11%)

Leeswijzer:
Aan de raadsleden is gevraagd (maximaal) 3 van de 15 mogelijke redenen te selecteren die voor hen destijds het meest belangrijk waren om te twijfelen om zich kandidaat te stellen voor het politieke ambt. 61% van de raadsleden noemt daarbij als belangrijkste twijfel ‘hoge tijdsbelasting/werkdruk’.

Top 8 redenen waarom Provinciale Statenleden twijfelen over kandidaatstelling

 1. Hoge tijdsbelasting/werkdruk (51%)
 2. Lage financiële vergoeding (32%)
 3. Twijfels over kunnen beïnvloeden van beleid (29%)
 4. Aantal uren vergaderen(25%)
 5. Te weinig maatschappelijke waardering van het ambt (25%)
 6. Negatieve aandacht van de media (19%)
 7. Opereren in een politieke arena (14%)
 8. Onzekerheid over eigen geschiktheid (12%)

Top 8 redenen waarom AB-leden Waterschap twijfelen over kandidaatstelling

 1. Hoge tijdsbelasting/werkdruk (44%)
 2. Twijfels over kunnen beïnvloeden van beleid (43%)
 3. Opereren in een politieke arena (24%)
 4. Aantal uren vergaderen (21%)
 5. weinig maatschappelijke waardering van het ambt (19%)
 6. Leeftijd (te jong of te oud) (16%)
 7. Onzekerheid over eigen geschiktheid (14%)
 8. Lage financiële vergoeding (13%)

Belangrijkste reden om te twijfelen als volksvertegenwoordiger
Unaniem is de belangrijkste reden om te twijfelen om toe te treden tot het (politieke) ambt: hoge tijdsbelasting/werkdruk. Let op: deze vraag is gesteld aan de zittende volksvertegenwoordigers.

Dit en meer blijkt uit het Belevingsonderzoek Decentrale Volksvertegenwoordigers uitgevoerd door Overheid in Nederland in opdracht van het ministerie van BZK. Overheid in Nederland bezit een actuele database van Nederlandse overheidsfunctionarissen en politici.

 

Martijn Hulsen