reden van kandidaatstelling.PNG

Fragment uit het Belevingsonderzoek Decentrale Volksvertegenwoordigers, BZK.

Volksvertegenwoordiger
Een volksvertegenwoordiger is een gekozen persoon binnen het politieke ambt.

Maar waarom zou je jezelf kandidaat stellen om volksvertegenwoordiger te worden?

Top 8 redenen waarom raadsleden zich kandidaat stellen op de kieslijst:

 1. Bijdrage leveren aan de samenleving (84%)
 2. Uitvoeren van eigen politieke ideeën (43%)
 3. Opkomen voor belangen van groepen (39%)
 4. Opvattingen van burgers vertegenwoordigen (31%)
 5. Talenten inzetten/ verder ontwikkelen (28%)
 6. Iets veranderen op een bepaald onderwerp (16%)
 7. Controleren van het bestuur (11%)
 8. Plezierige invulling geven aan (vrije) tijd (10%)

Leeswijzer
Aan de raadsleden is gevraagd (maximaal) 3 van de 15 mogelijke redenen te selecteren die voor hen het meest belangrijk waren om zich te kandideren voor het politieke ambt.84% van de raadsleden noemt daarbij als reden ‘bijdrage leveren aan de samenleving’.

T0p 7 redenen waarom Provinciale Statenleden zich kandidaat stellen op de kieslijst:

 1. Bijdrage leveren aan de samenleving (77%)
 2. Uitvoeren van eigen politieke ideeën (68%)
 3. Opvattingen van burgers vertegenwoordigen (28%)
 4. Opkomen voor belangen van groepen (26%)
 5. Talenten inzetten/ verder ontwikkelen (25%)
 6. Iets veranderen op een bepaald onderwerp (22%)
 7. Controleren van het bestuur (12%)

Top 8 redenen waarom AB-leden waterschap zich kandidaat stellen op de kieslijst:

 1. Bijdrage leveren aan de samenleving (80%)
 2. Opkomen voor belangen van groepen (47%)
 3. Uitvoeren van eigen politieke ideeën (28%)
 4. Talenten inzetten/ verder ontwikkelen (28%)
 5. Iets veranderen op een bepaald onderwerp (25%)
 6. Opvattingen van burgers vertegenwoordigen (24%)
 7. Controleren van het bestuur (16%)
 8. Plezierige invulling geven aan (vrije tijd) (12%)

Bijdrage leveren aan samenleving
Unaniem is de belangrijkste reden om zich kandidaat te stellen voor het (politieke) ambt: bijdrage leveren aan de samenleving. Let op: deze vraag is gesteld aan de zittende volksvertegenwoordigers.

Dit en meer blijkt uit het Belevingsonderzoek Decentrale Volksvertegenwoordigers uitgevoerd door Overheid in Nederland in opdracht van het ministerie van BZK. Overheid in Nederland bezit een actuele database van Nederlandse overheidsfunctionarissen en politici.

Martijn Hulsen