Behoefte aan ondersteuning.PNG

Fragment van het belevingsonderzoek decentrale volksvertegenwoordigers, BZK

Druk, druk, druk
Iedereen heeft het tegenwoordig druk. Bij politici is dat niet veel anders. Behalve dit zichtbaar te maken, is het interessanter om te weten hoe volksvertegenwoordigers beter ondersteund kunnen worden.

Met andere woorden: aan welke ondersteuning hebben politici vooral behoefte?

Top 5 soorten van ondersteuning, die raadsleden wensen

 1. Samenvatten/duiden van beleidsinformatie (57%)
 2. Informatie over beleidsonderwerpen (45%)
 3. Organisatie van vermindering van vergaderdruk (28%)
 4. Informatie over procedures, taken en bevoegdheden (25%)
 5. Training en coaching in pol./best. vaardigheden (23%)

Top 5 soorten van ondersteuning, die Provinciale Statenleden wensen

 1. Samenvatten/duiden van beleidsinformatie (53%)
 2. Informatie over beleidsonderwerpen (43%)
 3. Organisatie van vermindering van vergaderdruk (31%)
 4. Informatie over procedures, taken en bevoegdheden (19%)
 5. Training en coaching in pol./best. vaardigheden (14%)

Top 5 soorten ondersteuning, die AB-leden Waterschap wensen

 1. Samenvatten/duiden van beleidsinformatie (46%)
 2. Informatie over beleidsonderwerpen (39%)
 3. Informatie over procedures, taken en bevoegdheden (21%)
 4. Organisatie van vermindering van vergaderdruk (13%)
 5. Training en coaching in pol./best. vaardigheden (13%)

Dit en meer blijkt uit het Belevingsonderzoek Decentrale Volksvertegenwoordigers uitgevoerd door Overheid in Nederland in opdracht van het ministerie van BZK. Overheid in Nederland bezit een geactualiseerde overheidsdatabase met daarin meer dan 30.000 politici en topambtenaren.

 

Martijn Hulsen