Baten van het zijn van volksvertegenwoordiger

Baten politieke ambt
Volksvertegenwoordigers, waaronder raadsleden, zijn het unaniem met elkaar eens, wat ze het leukste van ‘hun vak’ vinden.

In rangorde van belangrijkheid:
1: Eigen talenten inzetten / verder ontwikkelen
2: Netwerk uitbreiden
3: Plezierige invulling van (vrije) tijd
4: Opstap voor een loopbaan in de politiek

Waardering werk
Daarnaast hebben volksvertegenwoordigers een positief oordeel over de aandacht en waardering door de maatschappij en de media.

waardering maatschappij

Interessant is om te zien, dat volksvertegenwoordigers anders tegen het politieke ambt aan kijken, dan niet-volksvertegenwoordigers (lees: inwoners).

Het is afhankelijk van welke bril je op zet, zoals eerder beschreven in de blog ‘zet eens een bril op‘. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Overheid in Nederland in opdracht van BZK.

 

#trots
Martijn Hulsen