De masserende gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is de verbinder. Bewapen je goed.

Proficiat!
Vandaag bent u benoemd tot gemeentesecretaris. Aan u de vraag om leiding te geven aan de gemeente.

Het betreft het aansturen van een groep van woonkernen (dorpen/steden) met bijbehorende gebied, die samen worden bestuurd door een (wisselend) politiek apparaat.

Coalitieakkoord
Het fundament van de aansturing van de gemeente is het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord is een overeenkomst tussen de politieke fracties, die binnen de gemeenteraad een coalitie vormen. Dit laatste is een belangrijk gegeven, want een grote minderheid (lees: de oppositie) hoeft het niet met het coalitieakkoord eens te zijn .

(Daarom is uw rol) de verbinder

Gemeentesecretaris is balanceren

De gemeentesecretaris is de verbinder. De gemeentesecretaris vormt het natuurlijke evenwichtspunt tussen de burgers, de politiek en de ambtelijke staf. 

Als gemeentesecretaris balanceert u tussen de bevolkingsgroepen, B & W, coalitie/oppositie en het ambtelijke apparaat. Dit vereist veel:

“Duidelijke en verbindende leider met ervaring in organisatieontwikkeling en cultuurverandering in de omgeving van een gemeente, die samen met bestuur en medewerkers de nieuwe organisatie in het nieuwe kantoor verder uitbouwt”
(Vacature gemeentesecretaris Bloemendaal, 2015)

“De gemeentesecretaris die niet met anderhalve been buiten het gemeentehuis opereert, kan de organisatie niet goed leiden en evenmin het college goed adviseren.”
“Je maakt initiatieven mogelijk die de samenleving tot bloei brengen.”
(Resp. gemeentesecretaris Jan van Ginkel en Gerharda Tamminga, Binnenlands Bestuur, 5-10-2014)

“De snelst groeiende stad van Nederland vraagt om een verbindende gemeentesecretaris / algemeen directeur met ervaring”
(Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht, aug. 2016)

Afscheid gemeentesecretarissen
Helaas, gaat het te vaak mis.

Iedereen kent nog wel het RTL-programma ‘Over De Balk’. Bij verkeerde beslissingen,  komt er druk te staan op de coalitie………….

….en daardoor op het natuurlijke evenwichtspunt, de gemeentesecretaris, met alle gevolgen van dien.

Enkele krantartikelen:

  • ´Gemeentesecretaris stapt per direct op´
  • ´Gemeentesecretaris stapt op aangezien hij van mening is dat het de voorkeur verdient dat in deze fase van een nieuw college een ander als eerste adviseur van het college gaat optreden´
  • ´Gemeentesecretaris stapt plots op’
  • ´Gemeentesecretaris stapt op bij gebrek aan vertrouwen´
  • ´Gemeentesecretaris stapt op n.a.v. rapport werksfeer gemeentehuis´

Gemiddeld is een gemeentesecretaris 5 jaar en 1 maand in dienst.

Hoe kan de gemeentesecretaris nog meer het natuurlijk -en neutraal- evenwichtspunt van de organisatie worden?

Draagvlak
Alles draait om draagvlak.

In de naam van de functie ‘gemeentesecretaris’, zit het woord ‘gemeente’.

Een gemeente staat voor:
Een groep van woonkernen (dorpen/steden) met bijbehorende gebied, die samen worden bestuurd door een (wisselend) politiek apparaat.

Stelt u zich eens voor dat u -en dan bedoel ik de ambtelijke organisatie- precies weet, per woonkern, wat er zich in de gemeente afspeelt.

Dan kan de volgende collegevergadering er als volgt uit zien:

de gemeentesecretaris aan het werk (

Een pro-actieve gemeentesecretaris, die gebruik maakt van de denkkracht van burgers en de organisatiekracht van het ambtelijke orgaan.

Bovenstaande tekening is met een knipoog.

Feit is dat de politiek op basis van hun eigen waarnemingen besluiten neemt. De vraag is echter of deze waarnemingen altijd overeenkomst met de werkelijkheid.

Stelt u nu eens voor, dat u de nota’s (wensen van de wethouders/burgemeester/politiek/gemeenteraad) tussentijds kunt voorleggen aan de burgers.

U laat de burgers meedenken en meepraten.

Komt dit ten goede van de nota? Van het draagvlak? En van de besluitvorming in de commissie- en raadsvergaderingen?

Organiseer met de burgers een denktank. Een externe informatiestroom helpt de interne informatiestroom
De missing link is de permanente band met de woonkernen. Als u een externe informatiestroom op kunt starten dan helpt dit bij de interne besluitvorming.

Hierbij bedoel ik niet het organiseren van een inloopuurtje (voor burgers), maar heb ik het meer over het ontwikkelen van een barometer die continu de ontwikkelingen in de samenleving meet én nieuwe denkrichtingen geeft ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken.

Bovenstaande kan aan de hand van een TIP-burgerpanel. Voor een paar honderd Euro kunt u wekelijks het verschil maken binnen de ambtelijke organisatie. Tevens kunt u meer informatie vanuit uw eigen achterban (‘het volk’) aan de gemeenteraad geven.

Niet voor niets wordt het gemeenteRAAD genoemd.

Geef de gemeenteraad dan ook pro-actief RAAD.

Uiteindelijk beslist de gemeenteraad.

Besef dat uit 100 TIPS meer te kiezen valt dan één TIP van de wethouder.

Deze TIPS kunnen wij verzorgen. Enerzijds, door u zelf hieronder in te schrijven. U krijgt wekelijks tips over o.a. burgerparticipatie en burgers actief betrekken bij de besluitvorming.
Anderzijds kunt u een eigen TIP-burgerpanel in het leven roepen. Wij helpen daar graag bij.

 

Top,
Martijn Hulsen
(Onderzoeker TIP-burgerpanel)

 

Zie ook tips op de website: Vereniging van Gemeentesecretarissen; klik op programma’s voor gemeentesecretarissen.