wekelijke-kracht-van-mensen

Het mooie van democratie is dat we morgen de overheid kunnen afschaffen. De macht ligt bij de mensen. Toch gebeurt dit niet. Waarom niet?


Wat gebeurt er als we geen overheid hebben?
Een samenleving zonder regering noemt men een anarchie.

Anarchie is één van de negen politieke denkwijzen. Anarchisme is een politieke denkwijze waarbij een individu op geen enkele manier een ondergeschiktheid aan of van iets of iemand is.

Taak overheid
De overheid bemiddelt geschillen tussen mensen, biedt meeropbrengsten  zoals wegenonderhoud, onderwijs, nationale veiligheid en handhaaft wetten om wangedrag van mensen te ontmoedigen (lees ook: taak overheid). In een anarchie bestaat dit niet.

mensen-wonen-en-werken

De overheid faciliteert hoe wij wonen, werken en recreëren . Dit brengt het nodige papierwerk met zich mee. 

Volgens anarchisten staat elke vorm van gezag gelijk aan onderdrukking.

Verschil anarchie en socialisme
Bij socialisme is er een vorm van centraal gezag. Er is één baas. Bij anarchie is iedereen gelijk. Er is geen gezag.

Anno 2016 is er geen land zonder een (vorm van) overheid. Toch zijn er voorbeelden geweest.
Denk aan de Franse Revolutie, Libanon, Irak en Somalië. Na de ineenstorting van de regering was Somalië in staat van een anarchie. Alles werd traditioneel geregeld door de lokale gemeenschappen.

Mensen hebben de natuurlijke drang om macht te zoeken. Ze willen in control zijn. Dit is dodelijk voor een anarchie.

Maar laten we het concreet maken. Wat gebeurt er met Nederland als we de overheid vandaag afschaffen?

Een situatieschets van Nederland, waarbij de overheid  verdwijnt en het bestaande (infrastructuur, inwoners) blijft

1 Ellende op de financiële markt 
Vanaf dag één merken we het ontbreken van een overheid op de financiële markt.

De overheid staat garant voor het betalingssysteem in Nederland. De waarde van elke Euro wordt door de Nederlandse overheid volledig gegarandeerd. Dit doet de overheid door actief in te grijpen op de markt en door een goudvoorraad aan te houden.

Nederland heeft 612 ton goud in voorraad. Per Nederlander is dit 35 gram goud ter waarde van € 1.156,32.

De aandelenmarkt stort volledig in zonder een overheid. Keerzijde is dat de goudmarkt, als veilige plek, gaat stijgen.

2 Werkloosheid stijgt
Bij de overheid werken 1.000.000 ambtenaren. Deze komen allemaal op straat.

Gezellig.

Weet ook dat de overheid bij vele branches een grote afnemer is. Sommige bedrijfstakken verdwijnen als er geen overheid is.
Denk bijvoorbeeld aan advocaten (welke regels moeten ze verdedigen? welk recht?) en adviesbureaus die volledig gefocust zijn op de overheid. Zo krijgen architecten minder werk als er geen bestemmingsplannen meer nodig zijn.

3 Geen Veiligheid
De nationale veiligheid mogen burgers zelf regelen; politie en defensie is afgeschaft.

De verwachting is, dat mensen onderling in strijd gaan. Nergens staat namelijk beschreven van wie wat is.

4 Geen controle
Controle over hetgeen bedrijven produceren (voedselveiligheid) en hoe met elkaar wordt omgegaan ontbreekt.

Volgens het klassieke economisch systeem van vraag en aanbod worden producten en diensten op de markt aangeboden. Indien producten niet deugen -denk bijvoorbeeld aan een lading ongewassen appels met giftige bestrijdingsmiddelen op zich- dan verdwijnt de fabrikant van zelf van de markt. De vraag van het product stopt letterlijk.

In het Stenen Tijdperk was er ook geen overheid
Ondanks dat, werd er regelmatig WILMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA geroepen.

Uiteindelijk wordt altijd op zoek gegaan naar een soort van overheid. Ben trots op de overheid. Er is is simpelweg geen alternatief.

Wel ben ik er van overtuigd dat de overheid een andere rol dient te verkrijgen in de samenleving.

Gewenste rol overheid
Geen pyramide-samenwerking, maar een pizza-samenwerking. 

Mensen zoeken leiders. De overheid (politiek) kan deze rol ideaal op zich nemen.

Zo was Martin Luther King waarschijnlijk nooit zo beroemd geworden als hij de volgende uitspraak deed:
“I have a plan!”.
(Naar voorbeeld van Souhail Chagouani).

Communiceer als overheid in meeropbrengsten. Lees voor meeropbrengsten de blog De reden waarom de overheid bij vele burgers totaal niet boeit.

Verschil leefomgeving en systeemwereld
De kunst is om de mens in hun leefwereld zoveel mogelijk met rust te laten.

systeemwereld

Gemeente Haarlemmermeer stuurt op de systeemwereld. De systeemwereld is hetgeen de overheid regelt rondom de leefwereld. Doel is om de burger zo optimaal te faciliteren. 

Maar euhhhhhhhhhh…
Wilmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…..

Hoe richt je een systeemwereld in?

Martijn Hulsen
Onderzoeker overheid / TIP-burgerpanel

N.b. Besef dat er een verschil zitten tussen wat mensen zeggen over de overheid én wat ze daadwerkelijk vinden.

De politiek speelt hier slim op in. Zo zien we politieke partijen, die zich inzetten op economie én we zien politieke partijen die zich inzetten bij welk programma we als burger het prettigst voelen.De zogenaamde one-issue-partijen.’


De overheid in Nederland groeit.