Martijn Hulsen van onderzoeksbureau TopOnderzoek

Het is in de landelijke politiek in Den Haag, maar ook op provinciaal en gemeentelijk niveau lastig om besluiten bij burgers, de mensen waarover het gaat, rustig en netjes te laten landen. De belangrijkste reden is volgens Martijn Hulsen, onderzoeker bij Toponderzoek, dat overheden niet luisteren naar de waarnemingen van haar burgers. Ze weten niet wat er bij hen speelt.”

Hulsen: “Het zal niet de eerste keer zijn dat burgers zeggen dat ze in Den Haag maar wat aanmodderen of dat ambtenaren alleen vanachter hun bureau het beleid bepalen. Ze bedenken wetten en regels waarmee ze denken een land, provincie of gemeenten te kunnen besturen. Toponderzoek helpt grote en kleine overheden door als eerste in Nederland TIP-burgerpanels in te stellen. Op termijn willen we in elke gemeente van Nederland vertegenwoordigd zijn.”

In een burgerpanel worden burgers minimaal tien keer per jaar geraadpleegd via een online enquête en gevraagd naar hun bevindingen en argumenten over allerhande actuele onderwerpen. “Wij verwerken deze uitkomsten tot een betrouwbaar advies, waarmee besluitmakers hun beleid kunnen bepalen. Besluiten kunnen daardoor sneller, beter en efficiënter gemaakt worden. Een raadpleging is overigens niet hetzelfde als een opiniepeiling waar naar de mening van burgers wordt gevraagd. Dat is een zeer belangrijk verschil”, aldus Hulsen.

“In 2030 in elke gemeente in Nederland een burgerpanel van Toponderzoek”
(op dit moment hebben ruim 100 gemeenten een burgerpanel).

Met de raadplegingen biedt Toponderzoek een vorm van burgerparticipatie aan, waarmee ze actief advies vragen van burgers. Hiermee halen ze ideeën en statistieken op om overheidsbesluitvorming te kunnen onderbouwen. Hulsen: “Op dit moment zijn wij als onderzoeksbureau betrokken bij 18 burgerpanels. Volgend jaar is dat verdubbeld en in 2030 zijn wij betrokken bij de organisatie van 390 burgerpanels.” Om dit doel te bereiken werkt Toponderzoek altijd samen met lokale spelers, die hun eigen markt perfect kennen en weten wat daar speelt om daarmee het panel ook echt van het volk te maken. We praten dus niet over burgers, maar we praten met burgers”, besluit Hulsen enthousiast.

Onderzoeker Martijn Hulsen van Toponderzoek geeft wekelijks inzichten over burgerparticipatie, burgerpanels en de rol van de overheid. Kijk gerust op zijn weblog of kijk op de website www.toponderzoek.nl