Offline kan niet zonder online

Voorbij is de tijd, dat we op internet alleen maar plaatjes en informatie verspreiden. Tegenwoordig is het internet steeds meer een verzameling van communities.

Community
Een community is een online gemeenschap van gelijkgestemden. Een ieder wordt aangetrokken tot bepaalde gemeenschappen.

Ook u.

Zie uw vrienden, op Facebook / LinkedIn. Zij vormen samen met u een community. Denk ook aan bedrijven, organisaties of groepen burgers, die zich groeperen om gezamenlijk te werken aan de zorg, veiligheid, onderwijs en milieu in de eigen leef- en werkomgeving.

En zie what happened in USA: een community Trump en een community Clinton.

De opdracht van de overheid is om de online ‘behoeften’ van de communities (burgers) te integreren in het beleid van de overheid.

Daarvoor zijn drie dingen benodigd.

1  Besef dat hetgeen online wordt gezegd (/geschreven), net zo belangrijk is als hetgeen offline gebeurd. Maar plaats het in perspectief.

Mensen zijn drukke wezens. Tussen werken, kinderen, familie en slapen is het een gehele opgave om tijd te vinden om deel te nemen aan maatschappelijke discussies.

Soms is er simpelweg geen tijd voor.

En dit hoeft niet te betekenen, dat men geen tijd maakt omdat  hem/haar het maatschappelijke onderwerp niet interesseert.

Met andere woorden:
We kunnen de geldigheid van de bijdrage van een burger niet beoordelen door simpelweg te zeggen dat deze wel of niet getypt is. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om op de publieke tribune van de gemeenteraad te zitten.

Dus de time line van Facebook oogt dan wel rommelig..
Maar niet volgens bovenstaand perspectief.

De persoon geeft een comment (stem) online op hetgeen wat hij belangrijk vindt.

In die zin willen we als overheid elke burger een stem geven. En Facebook kan hierbij een tool zijn. Net zoals een TIP-burgerpanel.

methodiek-tip-burgerpanel

Een TIP-burgerpanel is opgezet door de gemeenschap (en niet door de gemeente(?!). Het voert periodiek raadplegingen uit. De raadpleging wordt onafhankelijk uitgevoerd door een onderzoeksbureau, onafhankelijk  gepubliceerd door een mediapartner en onafhankelijk aangestuurd door de stake holder(s).

2. Informeer eerst, alvorens (verkeerde) conclusies worden getrokken

De overheid krijgt de meest zinvolle informatie als mensen geïnformeerd zijn.

Neem als overheid daarom de tijd om te informeren en neem de tijd om te onderwijzen.

Ongeacht het onderwerp is het van belang om ingewikkelde zaken te vereenvoudigen. Visualiseer de onderzoeksvragen en leg de focus op de gevolgen voor de gemeenschap. Praat in termen van meeropbrengsten (lees ook blog: dé reden waarom de overheid bij vele burgers totaal niet boeit).

Des te beter je informeert, des te hoger de betrokkenheid van de burgers. Des te hoger de betrokkenheid, des te beter de input van de besluitvorming.

3. Integreer online met offline

Alleen het gebruiken van online tools (o.a. TIP-burgerpanel) is niet voldoende. Dit moet offline, via bijvoorbeeld een huis-aan-huiskrant worden gepromoot. Ook kan de eigen website, nieuwsbrief en social media worden ingezet.

Integratie van de online tools met offline inspanningen helpt om de participatie van burgers te vergroten. Tevens heeft dit een positieve impact op de diversificatie.

Welke groep mensen komt er met name naar de fysieke themabijeenkomsten van de gemeenten?
Juist, ouderen.

Hoe bereiken we de andere doelgroep(en)?
Via internet.

Taak overheid: elke burger een stem

Uiteindelijk is het de taak van de overheid om alle bewoners de mogelijkheid te geven om deel te nemen in hun (eigen) regering op een manier die toegankelijk is én gewaardeerd wordt door een ieder.

Het integreren van digitale betrokkenheid (via online burgerpanels) bij de offline besluitvorming geeft de gemeente een meer gevarieerde participatie van de gemeenschap.

Op deze wijze telt elke stem (lees: burger)…

Ook  ik verneem graag uw stem. Blijf anoniem op de hoogte van mijn blog door hieronder het mailadres in te vullen.

Tot slot, twee mooie initiatieven rondom de overheid:
1 Ambtenaar 2.0: de interactieve en netwerkende ambtenaar
2 Ambtenarenpanel: onderzoek onder ambtenaren

 

Mvgr,
Martijn Hulsen
(onderzoeker overheid / TIP-burgerpanel