resultaten-kijken-terug

Besef dat peilingen terug kijken. Besef ook dat je ‘verkeerd’ achteruit kunt kijken.


Peilingen, peilingen en nog eens peilingen
Tot op de dag voor de verkiezingen had Hillary Clinton een voorsprong op Trump. Het pakte, helaas voor haar, verkeerd uit.

De opgave oogt eenvoudig. Er is namelijk een kans van 50% dat je de goede partij selecteert. Toch voorspelde 95% van alle bureaus verkeerd…

What happened?
Zelfs de Amerikaanse peilingguru Nate Silver voorspelde verkeerd..

Wat is peiling?
Een opiniepeiling is een procedure (meting), waarmee een organisatie de mening/opinie van een groep mensen in kaart probeert te brengen. Bekende opiniepeilers in Nederland zijn Maurice de Hond en Gijs Rademakers. Als onderzoeker heb ik respect voor ze.

Drie weetjes over peilingen

1 ‘Er zit een verschil tussen iets zeggen en doen’

Denk hierbij vooral aan het geven van wenselijke antwoorden.

In Amerika werd er veel via de telefoon gepeild. Trump stond diverse malen (negatief) in het nieuws. Als iemand vervolgens vraagt of je op hem gaat stemmen, dan zijn er mensen die onderwater gaan. Ze durven niet (meer) het echte antwoord te geven.

Hetzelfde gebeurd bij de online-vragenlijsten. “Ja, ik ga stemmen”. Vervolgens is het altijd afwachten of de ondervraagde personen ook daadwerkelijk gaan stemmen.

Onderzoeksresultaten herwegen (/corrigeren)
Onderzoekers herwegen hun resultaten als bepaalde groepen ondervertegenwoordigd zijn. 

Nu gaat het verhaal, dat Amerikaanse opiniebureaus hebben herwogen op het stemgedrag van de respondent van vier jaar geleden. Mensen die niet gestemd hadden, kregen een minder zware stem mee dan mensen die wel gestemd hadden. De veronderstelling was, dat ze toch niet kwamen stemmen.

Wat vervolgens gebeurde, is dat bij de verkiezingen  deze groep juist wel kwam stemmen. Tegelijkertijd kwam een deel van de bestaande kiezers niet meer stemmen. #Ruis 

2 ‘Moment van ondervragen’

Als je vandaag zou moeten stemmen…
Op wie zou je dan stemmen..

Dit zijn twee veronderstellingen, die beïnvloed worden door het mediageweld. Het FBI-onderzoek was één van de game changers bij de verkiezingen. Terwijl het onderzoek werd aangekondigd, kwamen op dezelfde dag diverse peilingen binnen van vóór het FBI-onderzoek.

En dat is ook meteen de reden waarom ik van mening ben, dat je beleid niet maakt met peilingen (maar met raadplegingen; hierover later meer). Peilingen zijn ook geen voorspellingen, zei onderzoeker Peter Kanne van I&O Research onlangs.

 3 ‘Ga na wie er ondervraagd wordt’

Amerika kent getrapte verkiezingen. Dit zijn verkiezingen waarbij het volk een vertegenwoordiging kiest (‘kiesmannen’) en deze vertegenwoordiging kiest de President.

Het is te eenvoudig gedacht om in Amerika aselectief mensen te ondervragen. Er zit een geheel communicatieverhaal onder.
Dit terwijl de opiniepeiler wordt ingehuurd om een eenvoudig antwoord te geven: Hoeveel procent stemt op Hillary en hoeveel procent op Trump?

De oplossing is dat per district een steekproef moet worden genomen. Er zijn 50 staten, dus….
..een flinke uitdaging.

Lees onderstaand voorbeeld.

Nederland kent 12 provincies. Afgevraagd kan worden waarom in Nederland, per peiling, niet een uitsplitsing op provincieniveau wordt gemaakt?

Maurice de Hond ondervraagd meer dan 10.000 mensen. Een soortgelijk aantal werden er in Amerika ondervraagd. En dat in een getrapt systeem.
Goede peilingen zijn mogelijk, mits je goed in de soep roert (representativiteit) en rekening houdt met het getrapt systeem.

En op Nederland terug te komen..

Waarom verschijnen er geen provinciale peilingen? Het heeft een logische verklaring. Kijk voor het antwoord naar de kop van deze paragraaf.

Peilingenparadox

De peilingenparadox geeft aan, dat het onwaarschijnlijk is dat mensen om de week van ‘partij’ wisselen.

Enerzijds heeft dit met standvastigheid te maken. Anderzijds met interesse (Lees ook De peilingenparadox: hoe vaak wissel je van favoriete club?).

Daarom zegt de uitkomst van één peiling weinig tot niets. Het is een stipje, gemeten aan de hand van een onderzoeksmethode.

Interessanter wordt het als de peiling vaker wordt uitgevoerd.

Een richting (trend) wordt zichtbaar.

Maar fout-op-fout komt een peiling toch ook niet ten goede?
Dat klopt. Zo is eerder op deze blog afgevraagd wat er met de verkiezingsuitslag zou zijn gebeurd als er een verkiezingsopkomst was van 100%.

Kijk naar de huidige zetelverdeling in Den Haag. Ik ben er stellig van overtuigd dat deze zetelverdeling er anders uit ziet, als een ieder had gestemd. Zo zijn er altijd bepaalde (type) mensen die juist wél gaat stemmen. Deze responseverdeling komt niet overeen met de populatieverdeling.

Beleid maak je niet met peilingen maar met raadplegingen
Overheidsbestuurders, zoals wethouders en gemeentesecretarissen, zijn het meest gebaat met een duidelijk inzicht in hetgeen de burgers willen.

Denk niet in de vorm van opinies, maar in de vorm van raad. Opinies zijn ‘kijkend naar het verleden’. Raad is ‘kijkend naar de toekomst’.

Bij de Amerikaanse verkiezingen ging de discussie voornamelijk over de zetels (opinies) en niet over de thema’s (raad). Waarom verscheen er geen burgerraadpleging over de top 3 thema’s, die burgers gerealiseerd willen zien? Of over de kleine ergenissen?

Laat ik het anders zeggen. Ik mag hopen, dat bestuurders niet louter sturen op basis van opiniepeilingen. Dan kunnen ze elke week het stuur (beleid) om gooien.

Het is te fluctuerend. En peilingen zijn daar ook niet voor bedoeld.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Sturen op peilingen staat gelijk aan autorijden, waarbij je  alleen maar in de autospiegel mag kijken.

‘Goede bestuurders laten andere mensen sturen’
Het is m.i. veel beter om de wensen van mensen in kaart te brengen. Aan de hand van TIP-burgerpanels kunnen bestuurders hun stuur (gedeeltelijk) overdragen aan de burgers.

We zien dat goede bestuurders hun stuur los durven te laten. Niet de gemeente, maar de gemeenschap stuurt.

Nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan. In dit model functioneert de gemeente als bijrijder (kwartiermaker). En ja, dan heeft deze altijd de handen vrij om op de telefoon de laatste peilingen te bekijken..

 

Martijn Hulsen
Onderzoek overheid / Tip-burgerpanel