Sociale media versus traditionele media. Hoe als overheid hier mee om te gaan?

Onderstaand artikel volgt op de blog ‘sociale media verandert de democratie (gelukkig)’. Bekeken wordt welke invloed de sociale media (Facebook, Twitter, Instagram) heeft op de lokale overheid.

Er was eens..

In het begin was het vrij eenvoudig. De Griekse oprichters van de democratie ontwierpen een systeem, waarbij inwoners de vraag kregen voorgelegd om (andere) ‘slimme’ mensen te kiezen. Deze slimme mensen mochten vervolgens aan de knoppen draaien.

Het democratisch systeem heeft vele aspecten in onze maatschappij verbeterd. Denk aan het geven van gelijke rechten tussen mannen / vrouwen, het afschaffen van de slavernij en het creëren van sociale vangnetten.

De democratie verdient een update

Na verloop van tijd (lees: 2.500 jaar later) beschadigt het democratisch systeem. De wereld verandert.

Kijk eens in de geschiedenisboeken. Regelmatig is, ongepast, de macht gegrepen. De macht komt dan in handen van een selecte groep mensen.

Diverse oorlogen zijn gevoerd.

De meeste oorlogen zijn tot een einde gekomen, dankzij de onuitputtelijke wil van mensen om hun eigen mening te uiten.

Mensen groeperen zich en zetten zich af tegen de bestaande macht. De Egyptische zomer is hier een mooi voorbeeld van.

Waarom gaat niet 100% van de stemgerechtigde mensen naar de stembus?

Media rules

De oorspronkelijk rol van de media is, dat elke Nederlander hun mening kan en mag uiten.

Daarom moet iedereen in Nederland televisie, radio, kranten en/of internet kunnen gebruiken, vindt de Rijksoverheid.

De rol die media en hun logica hebben in democratische processen in Nederland wordt vaak overschat, stelt Prof. dr. E.H.Klijn. In ons land heerst geen ‘mediacratie’ of een ‘dramademocratie’. Als media al aandacht schenken aan langdurige besluitvormingsprocessen, dan alleen in bepaalde fases of over bepaalde aspecten. De rol van media en medialogica in besluitvorming rondom beleid is daarnaast niet vanzelfsprekend negatief (bron: NWO).

Sociale media dominates

Hedendaags ontstaat er een nieuwe vorm van democratie. Dankzij sociale media, kan elke Nederlander hun eigen ideeën aan een breed publiek presenteren. De traditionele media heeft hierbij het nakijken.

Een mooie case is Trump. Hij r(a)egeert via sociale media, Twitter. De traditionele media (kranten) quoten vervolgens de sociale media.

Ondanks dat ik een optimist ben, is er een algemene regel. ‘Het kwaad groeit waar niemand kijkt’.

Sociale media ziet en voorkomt het kwaad

Sociale media vormt het ultieme oog op het kwaad. Het ziet het kwaad snel en schijnt het licht van de publieke controle op.

Is dit voldoende?

In ieder geval ontkomen de machtigste mensen van de wereld, Trump / Merkel / Poetin, niet aan het oog van sociale media.

Vele ‘posts’ worden geplaatst op Facebook en Twitter.

Daarbij ben ik van mening dat een Twitter-bericht via sociale media of het plaatsen van een bericht op Facebook niet minder zwaar weegt dan het plaatsen van een ingekomen brief in de krant.

Het is allemaal een vorm van burgerparticipatie. Elke burger participeert anders.

Er zijn vele vormen van democratie (lees: burgerparticipatie)

Organiseer als overheid de eigen sociale media; zet een burgerpanel op

Om burgers te betrekken bij de besluitvorming van de overheid is het zinvol om naar de rolverdeling te kijken.

De overheid is dienstbaar aan de burgers.

Om als overheid de burgers te kunnen faciliteren, is het onontkoombaar om eerst de meningen van dezelfde burgers te raadplegen. Deze raadpleging kan periodiek (!) via een TIP-burgerpanel worden uitgevoerd.

Het voordeel van een TIP-burgerpanel is dat een mediapartij bij het burgerpanel is betrokken. Een interactie met de burgers wordt opgestart.


Sociale media & overheid