Karel van Deurzen

Karel van Deurzen

In deze rubriek stellen we 7 vragen aan een topper van dat vakgebied. We vragen wie ze zijn, wat ze doen en wat hun meningen zijn over bepaalde dingen.
Met in deze editie Karel van Deurzen aan het woord. Medevennoot van Laarbeek Media.

Als mensen Karel van Deurzen moeten beschrijven in 3 kernwoorden. Welke kernwoorden zouden dat zijn?
– Gepassioneerd
– Energiek
– Doelgericht

Wat maakt u topper in uw vak? Als er één les is die u wilt meegeven aan iemand in uw vakgebied, wat zou dat zijn?
Delen is vermenigvuldigen.

Wat is het belangrijkste advies wat u van een ander gekregen hebt, en van wie is dit afkomstig?
Leer veel weg maar probeer zelf ook iedere dag te leren. Verander mee met de wereld. Bron: mijn kinderen.

Is uw huidige baan, de wenselijke baan?
Ja, 100 %. Anders zou ik andere keuzes maken.

Geeft u wel eens een opdracht voor (overheids/markt)onderzoek? Zo ja welke?
Ja, maandelijks versturen wij raadplegingen naar de respondenten van TipMooiLaarbeek/De MooiLaarbeekKrant. 2 keer per jaar vragen wij raadpleging bij onze lezers over de inhoud en kwaliteit van de krant.

Krijgt u wel eens een opdracht voor (overheids/markt)onderzoek? Zo ja welke?
TipMooiLaarbeek, Gemeente Laarbeek : verscheidende raadplegingen. Momenteel hebben we vanuit De MooiLaarbeekKrant/ TipMooiLaarbeek/Toponderzoek een abonnement afgesloten met de gemeente Laarbeek.

Welke verandering bij de overheid zou naar uw mening een positiever beeld geven?
Transparantie, laagdrempeligheid en betrokkenheid moet de politiek/ambtenarij dichter bij de samenleving brengen. De overheid staat in dienst van de samenleving. Om dit te bereiken moet de overheid de slag  maken van mededelen, naar communiceren. Delen is vermenigvuldigen.

Met de kennis van nu, bij welk vak op school had u beter op moeten letten?
Golf les…