politieke partijen

Politieke partijen in Nederland. Ben jij al bij een partij aangesloten?

Een politieke partij is een organisatie die bepaalde (politieke) standpunten inneemt en volksvertegenwoordigers (politici) heeft in de landelijke politiek (parlement: Eerste Kamer en Tweede Kamer), de Provinciale Staten (provincie) of de gemeenteraad (gemeente).

De politici vertegenwoordigen namens hun politieke partij de kiezers, die op hun gestemd hebben bij de verkiezingen.

Elke politieke partij heeft een partijvoorzitter.

Aantal leden van de politieke partijen 2015-2017

Op dit moment zijn er 289.456 Nederlanders ingeschreven bij een politieke partij.

Een overzicht van het aantal leden per politieke partij op 1/1/2017 (aantal leden verschil t.o.v. 1/1/2015)

 1. CDA 48.775 (-4.332 leden)
 2. ChristenUnie 23.695 (+174 leden)
 3. D66 26.284 (+1.094 leden)
 4. GroenLinks 23.390 (+2.189 leden)
 5. PvdA 46.162 (-2.993 leden)
 6. SP 39.550 (-3.129 leden)
 7. SGP 30.122 (+148 leden)
 8. VVD 26.497 (-4.398 leden)
 9. Partij voor de Dieren 12.866 (+847 leden)
 10. 50PLUS 6.180 (-1.354 leden)
 11. DENK 3.625 (in 2015 niet actief)
 12. VNL 2.000 (+1.850 leden)
 13. Vrijzinnige partij 310 (+292 leden)
Nota gelekt politiek

Een bekend tafereel waar in Den Haag veel aandacht aan wordt besteed. Maar hoe zit het met de aandacht voor hun eigen politieke leden?

Opvallend is dat de coalitiepartijen van het Kabinet Rutte-II leden verliezen (VVD en PvdA), terwijl de oppositiepartijen in ledenaantal toenemen (exclusief CDA, SP en 50PLUS).

De grootste verliezers, qua ledenaantal, zijn de VVD en CDA (tijdsbestek 1/1/2015 tot 1/1/2017). Deze politieke partijen verliezen respectievelijk 4.398 leden en 4.332 leden).

Een analyse van een langer tijdsbestek kun je lezen in onze eerder blog ‘de top 10 politieke partijen met het meest aantal leden‘.

Ledenparticipatie

Leden politieke partijen binden en boeien

Leden politieke partijen binden en boeien.

Leden krijgen een steeds grotere rol binnen de politieke partij. Terwijl traditioneel inspraak alleen via congressen en themabijeenkomsten mogelijk was, vinden steeds meer (tussentijdse) ledenpeilingen plaats. Denk aan de digitale enquêtes.

Tussentijdse metingen vergroten de betrokkenheid en participatie van de leden.

Persoonlijk zou ik de ledenpeilingen inzetten als een ledenraadpleging. Met leden kun je namelijk denkkracht organiseren en -daarmee- een gemeenschappelijke identiteit creëren.

Deze identiteit is noodzakelijk om nieuwe leden te kunnen werven, binden en boeien. En daarmee is de cirkel rond.

Leden zijn de ambassadeur van de politieke partij. Maak daar gebruik van.

Vandaag nog.

Top,
Martijn Hulsen