burgers binden en boeien

Burgers binden en boeien: hoe doe je dat als gemeente?

Onderzoeksbureau Toponderzoek uit Horst helpt grote en kleine overheden door zogeheten TIP-burgerpanels in te stellen. In zo’n panel worden burgers minimaal tien keer per jaar online gevraagd naar hun meningen en ervaringen over actuele onderwerpen. Zij verwerken deze uitkomsten tot een betrouwbaar advies, waarmee besluitmakers hun beleid kunnen bepalen.

Met de raadplegingen biedt Toponderzoek een vorm van burgerparticipatie aan, waarmee ze actief advies vragen van burgers. Hiermee halen ze ideeën en statistieken op om overheidsbesluitvorming te onderbouwen en als input voor lokale partijen kan dienen bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Een inspiratie agenda ontstaat.

In de workshop gaan we gezamenlijk raadplegende vragen opstellen en testen hoe we de lokale besluitvorming kunnen verbeteren door de denkkracht van burgers te mobiliseren. Directeur-eigenaar Martijn Hulsen presenteert het concept, dat inmiddels al in vele tientallen plaatsen succesvol functioneert. Een tijdspad is uitgezet om in 2030 in alle gemeenten een TIP-burgerpanel op te stellen; ook in uw gemeente. Een TIP-burgerpanel wordt geïnitieerd vanuit de gemeenschap en verschilt daarmee van een traditioneel burgerpanel.

Congres

Toponderzoek geeft deze workshop op het Notubiz congres woensdag 10 mei a.s. in de Laurenskerk in Rotterdam. Het congres draagt de titel ‘Samen bouwen aan de lokale democratie van de toekomst’.

Naast onze workshop zijn er natuurlijk nog meer, ook is er een inspirerende lezing en een discussiepanel. Komt u ook?

Voor meer informatie over het congres en om u aan te melden ga dan naar notubiz.nl/. Wacht niet te lang want er is maar een beperkt aantal plaatsen per workshop!

Aanmelden kan tot en met vrijdag 21 april a.s.

Top.