Contactgegevens overheid

Contactgegevens overheid via Overheid in Nederland

Bereik de overheid

Inmiddels bijna zes jaar geleden (5 mei 2011) is de database van alle Nederlandse politici online gegaan: www.OverheidinNederland.nl.

Afgelopen week bereikte de teller nummer 50.000. Dit betekent dat OverheidinNederland.nl de grootste database van de overheid is*. Overheid in Nederland bevat 50.000+ politici.

Meer dan 50.000 personen zijn bereikbaar. Het betreft de gehele populatie van de Nederlandse overheid bestaand uit:
– Alle Europarlementariërs
– Alle Leden van de Tweede Kamer
– Alle Leden van de Eerste Kamer
– Alle Ministers en Staatssecretarissen
– Alle CdK’s
– Alle Gedeputeerden
– Alle Statenleden
– Alle burgemeesters
– Alle wethouders
– Alle raadsleden
– Alle Waterschapbestuurders DB / AB
– Alle Griffiers (personen werkzaam op griffie)
– Alle secretarissen, waaronder gemeentesecretarissen en directeuren

Van bovenstaande politici en overheidsfunctionarissen zijn de telefoonnummers en mailadressen bekend. Deze worden door Overheid in Nederland gebruikt om gericht raadplegingen te kunnen uitvoeren.

De personenregister van de overheid is voor iedereen toegankelijk waardoor u zelf gericht de contactgegevens (mailadres) van een politicus in Nederland kunt opzoeken.

 

Hoe vind ik een politicus (met de contactgegevens, waaronder de mailadressen)?

Volg bijgaande instructievideo.

 

Hoe vind ik de contactgegevens van een wethouder of raadslid?

Zoek raadsleden via de raadsledendatabase (Raadslid.nl) en wethouders via de wethoudersdatabase (Wethouder.nl).

De meest geraadpleegde zoekwoorden binnen Overheid in Nederland zijn: ministers / staatssecretarissen, persberichten, Tweede Kamerleden en contactgegevens.

Samen maken we de overheid meer zichtbaar.

Doe je mee?

Martijn Hulsen

* Ten opzicht van de overheidsdatabase Overheid.nl bevat OverheidinNederland.nl ook afgetreden functionarissen en politici, waaronder wethouders en raadsleden. Vanaf 2011 wordt de overheidsdatabase dagelijks bijgehouden.