Inwonerspanel of burgerpanel?

‘What’s in a name?’,
Shakespeare 

Een ‘inwonerspanel’ is een andere naam voor een ‘burgerpanel’.

Betere vraag: is het een gemeentepanel of een gemeenschapspanel?

Belangrijker is om na te gaan wie de opdrachtgever van het panel is.

Is het een gemeentepanel of een gemeenschapspanel?

Voorgesteld kan worden, dat een gemeentepanel -voor de buitenwereld- minder onafhankelijk is dan een gemeenschapspanel. Dit komt doordat bij een gemeentepanel één opdrachtgever bepaald welke vragen via het burgerpanel gesteld worden. De opdrachtgever betaald (en bepaald).

Zie hieronder het verschil of kijk de infographic burgerpanel.

Gemeentepanel of gemeenschapspanel

Hamvraag: is het burgerpanel een gemeentepanel of gemeenschapspanel?