Mensen raadplegen

Waarom alles zelf uitzoeken? Gebruik de denkkracht van mensen. Start een raadpleging.

Meningen raadplegen

Het gebeurt weleens dat belangenbehartigingspartijen, waaronder de gemeente, beslissingen maken die niet overeenkomen met de wensen van burgers.

En dan?

Iedereen heeft een mening. Zo is het een feit dat Nederland 17 miljoen meningen heeft. Hoe moet je hier mee omgaan?

Mijn inziens volstaat het niet, om alleen meningen (opinie) op te halen.

Het is interessanter om meningen te raadplegen. ‘Raad’ geeft een richting; een ‘opinie’ geeft een momentopname.

Het uitvoeren van een raadpleging biedt uitkomst.

Doel raadpleging

Via een TIP-burgerpanel worden raadplegingen uitgevoerd die een werkelijke maatschappelijke bijdragen leveren aan de gemeenschap. In het bijzonder op het gebied van het mooier maken van de leef- en woonomgeving.

Wie wil dit nu niet?

Een raadpleging zorgt voor cijfermatige (basis)gegevens die beleidsmakers inspireren tot het vinden van de meest wijze oplossing en die dienen als informatiebron voor de uiteindelijke besluiten.

Een raadpleging vervangt geen gemeenteraad.

Integendeel.

Een raadpleging inspireert een gemeenteraad.


Praktijkvoorbeeld van een raadpleging – burgerpanel Hoogeveen

Een raadpleging inspireert door de wijze van vraagstelling

In een raadpleging zit het woord ‘RAAD’. Verwar dit niet met een opiniepeiling, waarin het woord ‘OPINIE’ zit.

Als je ‘raad’ (advies / tips) vraagt aan mensen, krijg je andere antwoorden dan als je een ‘opinie’ (beoordeling) vraagt.

Een raadpleging ziet mensen als adviseurs.

Maandelijks geeft een raadpleging tips

Een raadpleging wordt opgestart via een TIP-burgerpanel.

Bij een TIP-burgerpanel wordt op zoek gegaan naar Tips om de gemeenschap een stukje mooier te maken.

Continu wordt gesproken over de gemeenschap in plaats van over de gemeente. Raadplegingen gaan verder dan gemeente-onderwerpen.

De praktijk laat zien dat meerdere partijen van een TIP-burgerpanel gebruik maken. En dat is de kracht. Het burgerplatform opereert onafhankelijk in de gemeenschap. Diverse partijen beschouwen deze werkwijze als burgerparticipatie in optima forma.

TIP staat voor het geven van raad (advies) en voor ‘Transparant Inwoners Panel’. Elke gemeenschap heeft één TIP-burgerpanel.

Door maandelijks een raadpleging op te starten, ontstaan er maandelijks onderzoeksresultaten. Continu informatie om de gemeenschap verder te verbeteren.

De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd via onder andere de lokale mediapartner.

Een raadpleging zorgt voor co-creatie tussen burgers, overheid en media

Een raadpleging springt in op de actualiteit. Deze actualiteit kan afwijken van hetgeen in de gemeenteraad gebeurt.

Kijk hier voor een overzicht van de bestaande raadplegingen (TIP-burgerpanels) .

Iedereen kan onderwerpen voor de raadpleging aandragen. Hierdoor ontstaat co-creatie waarbij alle partijen in hun sterkten worden gezet.

Waarom is co-creatie belangrijk voor de overheid?

Er zijn diverse valkuilen. Denk aan:

  1. Niet de ‘beste’ besluiten zijn leidend, maar de besluiten waar het meeste draagvlak voor is.
  2. Bij het opstellen van een beleidsnota wordt de overheid omringd met gelijkgestemden en/of een beleidsnota wordt door één ambtenaar opgesteld. Daarna wordt draagvlak gezocht.
  3. Alles wordt aan elkaar gekoppeld, waarbij het overzicht/prioritering verdwijnt (integraal projectaanpak)

Door tegelijkertijd vanuit de gemeenschap mensen te raadplegen, via een raadpleging, wordt alles scherp gehouden. Het onafhankelijk burgerplatform draagt bij aan het oplossen van bovenstaande valkuilen.

Vanaf 2011 zijn we bezig met raadplegingen. Graag praat ik je bij over de zin en onzin van dit instrument. Tevens laat ik je praktijkvoorbeelden zien.


Praktijkvoorbeeld van een raadpleging: burgerpanel Deurne

Top

Martijn Hulsen
Onderzoeker overheid / TIP-burgerpanels