TIP-Burgerpanel staat midden in de gemeenschap

Een Tip-burgerpanel opereert onafhankelijk – in de lokale gemeenschap.

Een TIP-burgerpanel is een onafhankelijk burgerplatform opgezet vanuit de gemeenschap. Gebruik wordt gemaakt van de sterkten van alle stakeholders: ‘burgers’, ‘overheid’ en de ‘media’.

Onderliggend artikel gaat over de rol van de media bij de TIP-burgerpanels.

Verschil TIP-burgerpanel met een traditioneel burgerpanel

Een TIP-burgerpanel verschilt op vijf punten van een traditioneel burgerpanel:

 1. Wijze van samenwerking / financiering: 
  Een traditioneel burgerpanel wordt pas opgezet, nadat de gemeente de factuur heeft betaald. De gemeente geeft het onderzoeksbureau de opdracht om een burgerpanel op te zetten. Bij een TIP-burgerpanel wordt niet gewacht op de goedkeuring van de gemeente. Uiterlijk in 2030 kent elke gemeente in Nederland een TIP-burgerpanel. Ook bij jou in de gemeente – als deze er nog niet is. Klik op de volgende link voor een overzicht van alle TIP-burgerpanels.
  Bij een TIP-burgerpanel wordt de samenwerking opgezocht tussen het onderzoeksbureau, de burgers, de overheid en een lokale, onafhankelijk, mediapartner. Met nul Euro financiering vanuit de gemeente wordt een TIP-burgerpanel opgezet.
 2. Doelstelling
  Een burgerpanel is een gemeentepanel. Het TIP-burgerpanel is een gemeenschapspanel. Bij een TIP-burgerpanel worden ook niet gemeentegerelateerde onderwerpen behandeld. Doel van het TIP-burgerpanel is om de gemeenschap een stuk mooier te maken. De deelnemers van het TIP-burgerpanel worden gezien als adviseurs / raadplegers. Gezamenlijk gaan we op zoek naar tips om de gemeenschap een stukje mooier te maken. De onderzoeksmethodiek is een raadpleging.
 3. Onafhankelijkheid
  Een burgerpanel heeft één opdrachtgever, de gemeente, terwijl een TIP-burgerpanel op zoek gaat naar het leggen van een verbinding met meerdere belanghebbende partijen. Een burgerpanel en TIP-burgerpanel opereert onafhankelijk (MOA-keurmerk). Doordat het TIP-burgerpanel ook verzendingen (raadplegingen) verstuurd als er geen commerciële opdracht ligt, kan een TIP-burgerpanel volledig onafhankelijk opereren. Tegelijkertijd reikt het TIP-burgerpanel de hand uit naar andere belanghebbende partijen, binnen de gemeenschap, om van het burgerplatform gebruik te maken. Per raadpleging kunnen meerdere partijen aanschuiven. Denk aan een (ondernemers)vereniging, een welzijnsinstelling of een woningcorporatie.
 4. Actualiteit gericht
  Een burgerpanel is afhankelijk van de onderwerpen, die (politiek) spelen binnen de gemeente. Een TIP-burgerpanel baseert de raadplegingen op de actualiteit. De actualiteit kan afwijken van hetgeen in de gemeenteraad wordt besproken. Juist de combinatie tussen actualiteit en gemeentegerelateerde onderwerpen is interessant.
 5. Frequentie
  De frequentie van verzending van een burgerpanel is afhankelijk van de portemonnee van de opdrachtgever. Bij een TIP-burgerpanel is het uitgangspunt om minimaal 9 tot 10 raadplegingen per jaar op te starten. Burgers actief betrekken leidt tot commitment.

 

Samenwerking mediapartners

Eind 2017 (31/12) kent Nederland 50 TIP-burgerpanels. Alle TIP-burgerpanels zijn duurzame samenwerkingen tussen het onderzoeksbureau en een lokale mediapartner.

In het werkveld vinden gemeenten deze samenwerking spannend. Waarom doet Toponderzoek dit?

Deze vraag kan beantwoord worden met een wedervraag.

Welke rol spelen mediapartijen in onze gemeenschap? Wat is het belangrijkste doel?

Een algemene opvatting is dat lokale mediapartijen -denk aan de lokale krant- de basiswaarden van mensen verdedigen.

Vrijheid, een regering die verantwoording aflegt, de scheiding der machten zoals die in de grondwet is opgenomen en onze idealen van ‘democratie’ en ‘vrije economie’.

Allemaal basiswaarden die nu in Amerika en in Noord-Korea onder druk staan. Als we dit combineren met het uitgangspunt van het TIP-burgerpanel dan versterkt de onafhankelijke raadpleging de onafhankelijke journalistiek.

Is de overheid niet onafhankelijk?

De overheid is zeker onafhankelijk. Alleen de overheid handelt en beziet alles vanuit de gemeente. Het handelt vanuit de zittende politici.

Een gemeente opereert sterker als het zichzelf ziet als onderdeel van de gemeenschap. Als één van de belanghebbende partijen in de gemeenschap.

Een TIP-burgerpanel legt de verbinding tussen de belanghebbende partijen en de mediapartij rapporteert onafhankelijk over de bevindingen.

De rol van de mediapartij is om te waken dat we allemaal handelen volgens de gemeenschappelijke idealen en waarden. Alles op een raadplegende wijze.

Geen opiniepeilingen

Het TIP-burgerpanel blijft weg van de opiniepeilingen. Er wordt voor gewaakt, via de marktonderzoek-richtlijnen MOA en de journalisatieke code, om nooit en te nimmer politiek te bedrijven via het TIP-burgerpanel.

Politiek mogen anderen partijen bedrijven. Wij zetten ons met de TIP-burgerpanels in om een continue verbinding met de burgers te leggen waarbij actuele vraagstukken op een raadplegende wijze worden aangepakt.

Bij een TIP-burgerpanel gaan we op zoek naar tips/raad/advies om het woon-, werk- en leefklimaat van burgers in de eigen gemeente een stukje beter te maken. Dit kan alleen als het TIP-burgerpanel niet louter aan gemeentegerelateerde onderwerpen gebonden is .

Er zijn gemeenten die een eigen burgerpanel opzetten naast een TIP-burgerpanel. Ze vinden het eng, dat de lokale gemeenschap zelf een burgerplatform opzet.

Andere gemeenten maken dankbaar gebruik van het TIP-burgerpanel – afhankelijk van hun vraagstukken. Onafhankelijk, en op elk moment, kan een TIP-burgerpanel worden ingezet. Maand in, maand uit.

TIP-kudde

Wie wil meeliften op de kracht van TIP-burgerpanels? Organiseer denkkracht en beleef de mooiste burgerparticipatie.

Martijn Hulsen
Onderzoeker / TIP-burgerpanels